Nieuwe CAO HBO

Op 22 maart 2018 werd bekend dat er een nieuwe CAO HBO was afgesloten tussen de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de hogescholen. Het principeakkoord moet nog wel worden goedgekeurd door de leden. Het loon gaat dit jaar 2.5% hoog en volgend jaar met 2.4%. Ook krijgen de werknemers ieder jaar een bonus uitgekeerd van 400 euro.

Sneller vaste baan voor flexwerker

Er is ook goed nieuws voor flexwerkers en ZZP’ers in het hoger onderwijs. Ze zullen voortaan sneller een vaste baan worden aangeboden. Dit komt o.a doordat tijdelijk personeel straks hetzelfde salaris gaat krijgen als een vaste kracht. Ook zal de werkgeversbijdrage voor de pensioenpremie hetzelfde zijn en krijgt de flexwerker meer betaald voor voorbereidingstijd van de lessen. Voor de scholen wordt het dan financieel aantrekkelijker om een vaste baan te scheppen dan een flexwerker aan te houden.

De hogescholen krijgen de vrijheid om zelf invulling te geven aan de maatregelen in de nieuwe CAO HBO. De hogescholen verschillen van elkaar. Bij de ene hogeschool kan een leraar sneller zelfstandig meedraaien dan bij een andere school. De bedoeling is dat uitzendwerkers voortaan alleen ingehuurd worden als leraren ziek zijn of bij een tijdelijke drukte.

ZZP in het HBO

Het aantal ZZP’ers in het hoger onderwijs zou dus moeten afnemen als de nieuwe CAO ten uitvoer wordt gebracht. Een bruto salaris van maximaal 45 euro per uur wordt door sommigen te laag geacht om van te leven. ZZP’ers moeten er ook hun arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen van betalen. In de Intermediair stond een jaar geleden een artikel over een lerares die als ZZP’er werkt. Zij verdient met 10 uur lesgeven per week zo’n 2000 euro per maand. Een fulltime salaris voor een flexwerker zou ongeveer 4000 euro bedragen. Zij klaagt in het artikel over haar lage salaris en het feit dat ze nog geen vaste baan heeft. Een consultant van adviesbureau Berenschot wijst er echter op dat de lerares een diploma Pedagogiek heeft maar les geeft in Nederlands en Engels. Ze is eigenlijk onbevoegd om dit te doen. Vandaar dat de werkgever geen vaste betrekking aanbiedt. Ook oordeelt de consultant dat haar salaris juist aan de hoge kant is vergeleken met de kosten van vaste medewerkers. Misschien dat haar situatie zal verbeteren met de nieuwe CAO voor het hoger onderwijs.

Jonge leraren stoppen snel

Redelijk veel jonge leraren stoppen relatief snel met hun beroep als leraar. Belangrijke redenen zijn de hoge werkdruk, te weinig carrièremogelijkheden en een te laag salaris. Het is geen uitzondering dat klassen meer dan 30 kinderen tellen. Ook dien je als leraar een administratie bij te houden en zitten er de nodige uren in vergaderen. Dit zorgt ervoor dat mensen dan na verloop van tijd overstappen naar het bedrijfsleven. Omgekeerd is het voor werknemers uit het bedrijfsleven niet gemakkelijk om in te stromen op een school en les te geven.

HBO opleidingen

HBO cursussen en programma’s
HBO opleiding met subsidie
HBO opleidingen
Associate degrees
Master opleidingen en masterclasses