Disclaimer voor Thuisstudie.net

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Thuisstudie.net. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave en een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Thuisstudie.net maakt zelf geen opleidingen en/of cursussen maar verwijst door naar aanbieders van thuisstudie opleidingen. Bij vragen en/of klachten over een bepaalde opleiding dient u contact op te nemen met de klantenservice van de opleider waar u de cursus heeft afgenomen (LOI,NTI, NHA of Laudius). Algemene vragen zullen wij zelf zo goed als mogelijk trachten te beantwoorden.

Thuisstudie.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Thuisstudie.net 15-12-2019