bloeddruk meten

Cursussen & opleidingen over gewicht en afvallen

Een erkend diploma met BGN-Erkenning Gewichtsconsulent is al mogelijk vanaf €269. Om BGN-erkend te worden zijn er enige voorwaarden. Je moet gedurende de cursus begeleid worden door een docent, het examen met goed gevolg afleggen en de praktijkdag bezocht hebben.
Gewichtsconsulent

Apothekersassistent

De NHA, NTI en LOI bieden alle drie een wettelijk erkende opleiding Apothekersassistent. Dit betekent dat het diploma dezelfde waarde heeft als in het dagonderwijs. De gemiddelde studieduur van de thuisstudie Apothekersassistent is 24 maanden. Dit is inclusief een stage van 840 uur. De kansen op een baan zijn over het algemeen voldoende tot ruim voldoende. Doe je liever eerst de basisopleiding (zonder stage)? Dan kun je later alsnog instromen in de volledige opleiding.
Opleiding apothekersassistent

Doktersassistent

De opleiding Doktersassistent is net als de opleiding Apothekersassistent een opleiding die wettelijk erkend is door het Ministerie van Onderwijs. De cursus staat in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). De gemiddelde studieduur van de thuisstudie Doktersassistent is 24 maanden. Dit is inclusief een stage van 840 uur. De baankansen zijn over het algemeen voldoende.
Opleiding Doktersassistent

Tandartsassistente

Zowel de LOI als NTI hebben een volledige opleiding Tandartsassistente inclusief stage waarvan het diploma wettelijk erkend is. Er is ook een basisopleiding en een korte MBO opleiding zonder stage lopen.
Opleiding Tandartsassistente

Verpleegkundige

De opleiding mbo verpleegkundige op niveau 4 is wettelijk erkend door het ministerie van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Cursisten doen veel praktijkervaring op doordat de stage maar liefst 2300 uur duurt. Deze thuisstudie opleiding stoomt cursisten klaar voor de praktijk. De perspectieven op werk zijn goed. Bijna overal in Nederland is wel werk voor gediplomeerde mbo- en hbo verpleegkundigen. Check deze vacaturepagina maar eens van een willekeurig verzorgingstehuis in Amsterdam.
Opleiding Verpleegkundige

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Als Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werk je met mensen met psychische stoornissen, gedragsproblemen of in de gehandicaptenzorg. De volledige mbo opleidingen zijn wettelijk erkend en het diploma heeft dezelfde waarde als wanneer je les had gehad op een ROC school. De stage is 640 uur. Er zijn ook basisopleidingen zonder stage lopen. Het beroep heeft goede vooruitzichten op werk. Er is vraag naar gediplomeerde vakkrachten.
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Helpende zorg en welzijn

Als Helpende zorg en welzijn ben je een duizendpoot die zorg verleent aan hulpbehoevenden in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Je moet dan denken aan werkzaamheden als wassen, aankleden en licht huishoudelijk werk. De volledige opleiding is wettelijk erkend door het ministerie van OCW. Het is inclusief een verplichte stage waar je praktijkervaring opdoet. Het niveau van de opleiding ligt op MBO-2.
MBO Helpende zorg en welzijn (NTI, 12x€84, 16x€63, 24x€42, stage lopen)
MBO Helpende zorg en welzijn (LOI, 18x €69, stage lopen)

Basisopleiding Helpende Zorg en welzijn
Voor de basisopleiding Helpende zorg en welzijn is geen bepaalde vooropleiding nodig. Een basisopleiding is zonder stage. Hiermee is de cursus een stuk korter en goedkoper. Het niveau is lager als de volledige opleiding.
Basisopleiding Helpende Zorg en Welzijn (NHA, 6x€64)
Basisopleiding Helpende zorg en welzijn (LOI, 8x€79, 8x€149 klassikaal)
Basisopleiding Helpende zorg en welzijn (NTI, 6x€81, 9x€55)
Kort MBO Helpende zorg en welzijn (LOI, 13x€74, 13x€149 klassikaal)

Verzorgende IG

De MBO opleiding Verzorgende IG met stage lopen is officieel erkend door de overheid. Je behaalt met de thuisstudie een diploma dat dezelfde waarde heeft als een diploma in het dagonderwijs. Wil je graag in de zorg werken dan is deze opleiding op niveau MBO 3 een goede keus. Werkgevers hebben een voorkeur voor medewerkers op niveau 3/4. Kies als het even kan voor de opleiding met stage lopen omdat stage een belangrijk onderdeel is van de opleiding. Vaak kan de stage parttime ingevuld worden zodat je het kan combineren met je baan/gezin.
MBO Verzorgende IG GGZ (LOI, 18x€130, wettelijk erkend, stage)
MBO Verzorgende IG GGZ (NTI, 24x€101, wettelijk erkend, stage)

Basisopleiding Verzorger IG zonder stage
MBO basisopleiding Verzorgende IG (NHA, geen stage, 10 x €83)
MBO Basisopleiding Verzorgende IG (LOI, geen stage, 6 x €138)
MBO Basisopleiding Verzorgende IG (NTI, geen stage, 6 x €138)

Kraamzorgster

NTI en de LOI hebben een wettelijk erkende thuisstudie Kraamzorg. De opleiding Verzorgende IG – Kraamzorg ligt op MBO-3 niveau en duurt 18 maanden. Een stage is inbegrepen (parttime/fulltime)

Medisch secretaresse

De opleiding medisch secretaresse is vooral interessant voor degenen die secretariële werkzaamheden willen gaan verrichten in de gezondheidszorg. In de thuisstudie medisch secretaresse leer je tevens medische kennis. Bij de NHA ontvang je de complete cursus in twee zendingen thuis.
Medisch secretaresse (Laudius, €449-€549)
Medisch Secretaresse (NHA, 18 x €37/€43)
Medisch secretaresse (LOI, 20x€45)
– De cursus Medisch Secretaresse wordt door NTI niet meer aangeboden.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Opleidingen Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (SMD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work.
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), SMD, Social Work
MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

HBO opleiding met subsidie

In een aantal beroepen op HBO niveau is een groot tekort aan geschoold personeel. De overheid verstrekt daarom subsidie om voor deze beroepen te kiezen. Men kan tot €10.000 subsidie ontvangen. Bij de HBO opleiding SPH kun je kiezen uit diverse specialisaties zoals Ervaringsdeskundigheid, Jeugdzorgwerker en Generalist. Verder is er een opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met subsidie. Ook interessant is de verkorte bacheloropleiding HBO Verpleegkunde die bedoeld is voor verpleegkundigen op MBO-4 niveau.
HBO opleiding SPH en verpleegkundige met subsidie
HBO-bachelor Verpleegkunde met subsidie (LOI, 48 x €139, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Verpleegkunde verkort met subsidie (LOI, 30 x €139, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH met subsidie (LOI, 48 x €59, 48 x €129 klassikaal, stage, wettelijk erkend)

HBO bachelor in de zorg

Zorgmanagement (cursussen, AD en bachelor)
HBO bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (NTI, 48 x €59 met korting en stage, wettelijk erkend)
HBO bachelor Toegepaste Psychologie – E-mental health (NTI, 36 x €139, stage, wettelijk erkend)
HBO Voeding en Diëtetiek (NTI, 36 x €195, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Beauty and Skincare (LOI, 48 x €179, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Hartfunctielaborant (LOI, 36 x €179, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Laborant klinische neurofysiologie (LOI, 36 x €179, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Longfunctieanalist (LOI, 36 x €179, stage, wettelijk erkend)

Psychologie & counseling

De LOI heeft 8 HBO bachelor opleidingen psychologie en de NTI heeft er 5. Deze volledige opleidingen zijn inclusief stage en zijn geaccrediteerd door de NVAO. Je ontvangt dus een wettelijk erkend diploma na afloop. Ook zijn er tientallen cursussen en HBO-programma’s.
Cursussen en opleidingen pyschologie
Life coach en coaching

Voedingsleer en training

Cursussen voedingsleer, voedingsadviseur, gezond koken, afslanken en een HBO bachelor Voeding en diëtetiek.
Voeding en gezondheid
Personal trainer en fitness

Studiefinanciering & Belastingdienst

Studiefinanciering is tot je dertig jaar oud wordt. Voor mensen tussen de 30-55 jaar is er nu ook een studiefinanciering gemaakt. Deze regeling geldt voor deeltijd studies aan het hoger onderwijs (hier vallen thuisstudies onder) en is erg geschikt als je wilt bij- en omscholen. Als de thuisstudie met je (toekomstig) beroep te maken heeft mag je het lesgeld, examenkosten en leermiddelen van je belasting inkomsten aftrekken. De Belastingdienst hanteert wel een drempelbedrag van €250. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.


opleidingen in de zorg