bloeddruk meten

Cursussen & opleidingen over gewicht en afvallen

Een erkend diploma met BGN-Erkenning Gewichtsconsulent is al mogelijk vanaf €269. Om BGN-erkend te worden zijn er enige voorwaarden. Je moet gedurende de cursus begeleid worden door een docent, het examen met goed gevolg afleggen en de praktijkdag bezocht hebben.
Gewichtsconsulent

Apothekersassistent

De NHA, NTI en LOI bieden alle drie een wettelijk erkende opleiding Apothekersassistent. Dit betekent dat het diploma dezelfde waarde heeft als in het dagonderwijs. De gemiddelde studieduur van de thuisstudie Apothekersassistent is 24 maanden. Dit is inclusief een stage van 840 uur. De kansen op een baan zijn over het algemeen voldoende tot ruim voldoende. Doe je liever eerst de basisopleiding (zonder stage)? Dan kun je later alsnog instromen in de volledige opleiding.
Opleiding apothekersassistent

Doktersassistent

De opleiding Doktersassistent is net als de opleiding Apothekersassistent een opleiding die wettelijk erkend is door het Ministerie van Onderwijs. De cursus staat in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). De gemiddelde studieduur van de thuisstudie Doktersassistent is 24 maanden. Dit is inclusief een stage van 840 uur. De baankansen zijn over het algemeen voldoende.
Opleiding Doktersassistent

Verpleegkundige

De opleiding mbo verpleegkundige op niveau 4 is wettelijk erkend door het ministerie van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Cursisten doen veel praktijkervaring op doordat de stage maar liefst 2300 uur duurt. Deze thuisstudie opleiding stoomt cursisten klaar voor de praktijk. De perspectieven op werk zijn goed. Bijna overal in Nederland is wel werk voor gediplomeerde mbo- en hbo verpleegkundigen. Check deze vacaturepagina maar eens van een willekeurig verzorgingstehuis in Amsterdam.
Opleiding Verpleegkundige

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Als Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werk je met mensen met psychische stoornissen, gedragsproblemen of in de gehandicaptenzorg. De volledige mbo opleidingen zijn wettelijk erkend en het diploma heeft dezelfde waarde als wanneer je les had gehad op een ROC school. De stage is 640 uur. Er zijn ook basisopleidingen zonder stage lopen. Het beroep heeft goede vooruitzichten op werk. Er is vraag naar gediplomeerde vakkrachten.
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Helpende zorg en welzijn

Als Helpende zorg en welzijn ben je een duizendpoot die basiszorg verleent aan hulpbehoevenden. Het is een populair beroep dat veel gekozen wordt. De thuisstudie opleiding ligt op mbo 2 niveau en is wettelijk erkend door het ministerie van OCW. Het is inclusief een verplichte stage waar je praktijkervaring opdoet.
Mbo Helpende zorg en welzijn (NTI, 16x€60, stage lopen)
Mbo Helpende zorg en welzijn (LOI, 18x €65, stage lopen)

Verzorgende IG

De mbo opleiding Verzorgende IG met stage lopen is officieel erkend door de overheid. Je behaalt met de thuisstudie een diploma dat dezelfde waarde heeft als een diploma in het dagonderwijs. Wil je graag in de zorg werken dan is deze opleiding op niveau mbo 3 een goede keus. Werkgevers hebben een voorkeur voor medewerkers op niveau 3/4. Kies als het even kan voor de opleiding met stage lopen omdat stage een belangrijk onderdeel is van de opleiding. Vaak kan de stage parttime ingevuld worden zodat je het kan combineren met je baan/gezin.
Mbo Verzorgende IG GGZ (LOI, 18x€130, wettelijk erkend, stage)
MBO Verzorgende IG GGZ (NTI, 24x€101, wettelijk erkend, stage)

Basisopleiding zonder stage
MBO basisopleiding Verzorgende IG (NHA, geen stage, 10 x €83)
MBO Basisopleiding Verzorgende IG (LOI, geen stage, 6 x €138)
MBO Basisopleiding Verzorgende IG (NTI, geen stage, 6 x €138)

Medisch secretaresse

De opleiding medisch secretaresse is vooral interessant voor degenen die secretariële werkzaamheden willen gaan verrichten in de gezondheidszorg. In de thuisstudie medisch secretaresse leer je tevens medische kennis. Bij de NHA ontvang je de complete cursus in twee zendingen thuis.
Medisch secretaresse (Laudius, €449-€549)
Medisch Secretaresse (NHA, 18 x €37/€43)
Medisch secretaresse (LOI, 20x€45)
– De cursus Medisch Secretaresse wordt door NTI niet meer aangeboden.

HBO bacheloropleidingen (NTI)

HBO bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (48 x €74 met korting en stage, wettelijk erkend)
HBO bachelor Toegepaste Psychologie – E-mental health (36 x €139, stage, wettelijk erkend)
HBO Voeding en Diëtetiek (36 x €195, stage, wettelijk erkend)

HBO bacheloropleidingen (LOI)

HBO-bachelor Beauty and Skincare (48 x €179, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Hartfunctielaborant (36 x €179, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Laborant klinische neurofysiologie (36 x €179, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Longfunctieanalist (36 x €179, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Management voor de zorg (36 x €179, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Verpleegkunde met subsidie (48 x €139, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Verpleegkunde verkort met subsidie (30 x €139, stage, wettelijk erkend)
HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH met subsidie (48 x €59, 48 x €129 klassikaal, stage, wettelijk erkend)

Studiefinanciering & Belastingdienst

Studiefinanciering is tot je dertig jaar oud wordt. Voor mensen tussen de 30-55 jaar is er nu ook een studiefinanciering gemaakt. Deze regeling geldt voor deeltijd studies aan het hoger onderwijs (hier vallen thuisstudies onder) en is erg geschikt als je wilt bij- en omscholen. Als de thuisstudie met je (toekomstig) beroep te maken heeft mag je het lesgeld, examenkosten en leermiddelen van je belasting inkomsten aftrekken. De Belastingdienst hanteert wel een drempelbedrag van €250. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.


opleidingen in de zorg