Thuiscursus erkend diploma

Er bestaan in Nederland 3 registers met erkende onderwijsinstellingen. Deze registers worden bijgehouden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

– Register voor particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO)
– Register voor beroepsopleidingen
– Register voor opleidingen in het hoger onderwijs (HO)

Thuiscursus erkend diploma?

De volledige HBO- en MBO opleidingen (met stage lopen) van afstandsopleiders LOI en NTI staan in deze registers. Een wettelijk erkende HBO- of universitaire opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze onafhankelijke accreditatieorganisatie werd in 2005 opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid. Als je een volledige HBO opleiding zoekt moet je daar dus op letten: is de opleiding NVAO geaccrediteerd? Geaccrediteerde opleidingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs staan in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Geaccrediteerde opleidingen binnen het Vlaamse hoger onderwijs staan in het Hogeronderwijsregister (HOR). Wettelijk erkende MBO-opleidingen zijn te vinden in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). De MBO thuisstudies zijn te vinden bij de CREBO erkende niet bekostigde opleidingen. Korte opleidingen (zonder stage) staan niet in de registers.

Thuisstudie diploma waarde
Honderden volledige MBO- en HBO opleidingen van het NTI en LOI staan in de CREBO/CROHO registers en leiden op voor een wettelijk erkend diploma. Dit thuisstudie diploma heeft dezelfde waarde als een diploma dat studenten in het dagonderwijs behalen. Als je de CREBO/CROHO registers raadpleegt dan kun je zien of jouw beoogde thuisstudie daar is geregistreerd of niet. Een opname in de CREBO/CROHO registers is een garantie dat de kwaliteit van de opleiding is gewaarborgd door de overheid.

Opleiding niet in CREBO/CROHO opgenomen?
Wat als je opleiding niet opgenomen is in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) of in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)? Een wettelijk beschermd getuigschrift of diploma krijg je alleen als je opleiding in deze registers vermeld wordt. Je mag geen juridisch beschermde titel voeren als je opleiding niet wettelijk erkend is. Als je bachelor- of masteropleiding niet is opgenomen in het CROHO kun je ook geen beroep doen op financiering van de overheid.

Niet erkende opleiding maar wel een erkend diploma
Vaak staat de opleiding niet in het CREBO/CROHO maar leidt het wel op voor een erkend diploma. Een mooi voorbeeld hiervan is de bekende cursus Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Deze thuiscursus staat niet geregistreerd in het CREBO maar het diploma is waardevol. Het bekendste examen wordt verzorgd door het exameninstituut de Associatie die marktleider is in Nederland op het gebied van administratie. Het diploma van de Associatie staat goed aangeschreven in het bedrijfsleven. De goedkoopste opleiding Praktijkdiploma Boekhouden is een e-cursus zonder docent. Om te slagen voor het examen van de Associatie (kosten: 3 x 186 euro) moet men de lesstof goed beheersen. Het is natuurlijk zeer de vraag of dit gaat lukken met een digitale cursus zonder begeleiding. Examen doen bij een thuisstudie is niet verplicht. Je kunt na afloop van de cursus PDB ook een studieverklaring of certificaat aanvragen maar deze documenten hebben minder waarde dan het diploma van de Associatie. De beste thuisstudie in dit geval is een klassikale opleiding van de LOI (tevens het duurst) of een thuisstudie van het NTI in combinatie met examentraining (is bijna de helft goedkoper als de klassikale opleiding van de LOI).

Wie neemt het examen af?

De Associatie (administratie) en de NIMA (marketing, sales en communicatie) zijn twee belangrijke examenorganisaties in Nederland. Zij ontwikkelen, examineren en corrigeren examens voor diverse diploma’s. De diploma’s van de Associatie en NIMA worden alom erkend door het bedrijfsleven. Examens voor een beveiligingscursus worden vaak afgenomen door de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). De Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) is de instantie die meestal horeca examens afneemt. Het Nagelgilde is de Nederlandse vereniging van nagelstylisten. Een thuiscursus bereid je voor op de vragen van het examen. Hoe beter de thuiscursus is, hoe beter je voorbereid bent op de vragen van het examen. Je bent als cursist niet verplicht om examen te doen. Je kunt ook een certificaat aanvragen na afloop van de cursus.

Wat is de beste thuisstudie?

De prijzen van de thuiscursussen komen voort uit het verschil in kwaliteit. De allergoedkoopste thuiscursussen zijn basic en kennen geen ondersteuning van een docent. Doe je een eenvoudige hobbycursus dan zouden deze e-cursussen kunnen voldoen. Echter voor een klein bedrag extra per maand ontvang je de hulp van een docent. Dit maakt een behoorlijk verschil. Het vergroot je kansen op een diploma. Het is tevens een stuk prettiger studeren als je iemand iets kan vragen wat je niet begrijpt.

Klassikale opleidingen

De duurste cursussen zijn klassikaal. Bij een klassikale thuiscursus ontmoet je de docent en collega studenten een of meer keren per maand in een gebouw bij jouw in de buurt. Een klassikale thuiscursus biedt de hoogste slagingskansen op een diploma. Het nadeel van een klassikale opleiding zijn de hoge kosten (50-150 euro per maand duurder dan een gewone cursus). Klassikale cursussen zijn vooral te vinden in thuisstudies op MBO- en HBO niveau. Veel (werkende) cursisten volgen een klassikale opleiding in of na werktijd. De LOI is de grootste aanbieder met 300 klassikale opleidingen. Sinds september 2017 kunnen cursisten tussen de 30-55 jaar een beroep doen op het Levenlanglerenkrediet als ze een HBO deeltijdopleiding of voltijdopleiding willen volgen. Ook kun je de studiekosten van de opleiding aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Dat maakt de thuisstudie aanmerkelijk goedkoper.

Opleidingen en cursussen

ICT opleidingen
HR opleidingen
Associate Degrees (MBO/HBO niveau)
ICT opleidingen
Administratieve opleidingen
Opleidingen in de zorg
Secretaresse opleidingen
Thuiscursus Studiefinanciering