Studeren met overheidssubsidie
In een aantal beroepen op HBO niveau is een groot tekort aan geschoolde medewerkers. De overheid verstrekt daarom subsidie aan studenten om voor deze beroepen te kiezen. Men kan tot €10.000 subsidie krijgen. Om met een HBO bachelor te mogen beginnen is wel een vooropleiding vereist. Dit kan een diploma zijn van MBO-4, HAVO of VWO.

HBO opleiding verpleegkundige met subsidie

HBO-bachelor Verpleegkunde verkort met subsidie (LOI, 30x€139 klassikaal)
HBO-bachelor Verpleegkunde met subsidie (LOI, 48x€139 klassikaal)

HBO opleiding SPH en MWD met subsidie

De overheid geeft op het moment subsidie aan de HBO opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). Deze opleidingen zijn door de subsidie erg gunstig geprijsd en hebben prima vooruitzichten op een baan. NTI en LOI hebben de voucherkorting al verwerkt in de maandelijkse termijn. NHA en Laudius bieden geen HBO opleiding aan met subsidie.

Lesgeld (incl. examenkosten) + studiemateriaal
Bij zowel de LOI als NTI is de maandelijkse termijn uitgesplitst in een vast bedrag voor lesgeld en studiemateriaal. Het examengeld is inbegrepen in het lesgeld. Je kunt dus op een heel voordelige manier een HBO bachelor halen met uitstekende arbeidsvooruitzichten. Na drie jaar studeren sluit je af met een stage. Meer informatie staat op de desbetreffende cursuspagina.

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
HBO bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (NTI, 48x€65 lesgeld + 48x€38 studiemateriaal)
HBO bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (NTI, 48x€125+48x€38, klassikaal)

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
HBO bachelor SPH met subsidie – specialisatie Ervaringsdeskundigheid (LOI, 48x€59+48x€45, klassikaal)
HBO bachelor SPH (NTI, 48x€55+48x€38)
HBO bachelor SPH (LOI, 48x€59+48x€45, 48x€129+48x€45, klassikaal)
HBO bachelor SPH – specialisatie Jeugdzorgwerker (NTI, 48x€55+48x€38)
HBO bachelor SPH – specialisatie Jeugdzorgwerker (LOI, 48x€59+48x€45, 48x€129+48x€45, klassikaal)
HBO bachelor SPH – specialisatie SPH-generalist (LOI, 48x€59+48x€45, 48x€129+48x€45, klassikaal)

HBO Big Data met subsidie

De ICT sector zit te springen om goed geschoold personeel op HBO niveau. De LOI had diverse korte ICT cursussen om mensen bij te scholen maar daar is er nog maar een van over gebleven. De cursussen zijn ook zonder subsidie erg voordelig. Bekijk hier de Big Data opleiding met subsidie (6 maanden)

HBO opleidingen

Opleidingen Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (SMD) en SPH
HBO cursussen en programma’s
Associate degrees
Master opleidingen en masterclasses


thuisstudie HBO met subsidie