Thuisstudie studiefinanciering

Veel cursisten die een thuiscursus MBO/HBO willen beginnen vragen zich af of een thuisstudie studiefinanciering heeft? Het antwoord daarop was tot voor kort negatief. Studiefinanciering wordt alleen verleend aan studenten (18-30 jaar) die een voltijd opleiding volgen. Een thuiscursus valt hier niet onder omdat dit als een deeltijd opleiding wordt beschouwd. Per juni 2017 kunnen cursisten van 30 tot 55 jaar een Levenlanglerenkrediet aanvragen. Men kan dan een voltijds MBO opleiding gaan volgen vanaf augustus 2017 en een voltijd-, deeltijd- of duale HBO- of universitaire opleiding vanaf september 2017.

Studiefinanciering deeltijdopleiding van 30 tot 55 jaar!

De overheid ziet het belang in dat mensen zich blijven ontwikkelen. In sommige sectoren (zoals de ICT) gaan de veranderingen zo snel dat als je niet meegroeit je baan in gevaar komt. Daarom heeft de overheid het Levenlanglerenkrediet in het leven geroepen. Dit krediet is voor iedereen van 30 tot 55 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering. Er kunnen alleen wettelijk erkende studies mee gefinancierd worden. Opleidingen van het HBO en de universiteit zijn wettelijk erkend als ze door de NVAO zijn geaccrediteerd.

vraag het STAP-budget aan als je een thuisstudie wilt volgen
Sinds 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om een opleiding of cursus af te trekken van de belasting. Ervoor in de plaats kwam het STAP-budget. Als je aanvraag voor een thuisstudie is goedgekeurd dan krijg je tot 1000 euro terug per jaar. Heb je een cursus onder de 1000 euro dan kan deze dus gratis zijn! Veel cursisten hebben veel profijt van deze nieuwe regeling.

Hoeveel kan ik lenen?
Met het Levenlanglerenkrediet kan men ieder jaar maximaal het bedrag lenen aan wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2021-2022 betalen nieuwe studenten €542 in plaats van €1084. Het levenlanglerenkrediet heeft doorgaans een duur van 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. Men moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing hangt af van het inkomen. De aflossing gaat in na afloop van de studie. Met het Levenlanglerenkrediet wordt het dus mogelijk om na je dertigste een wettelijk erkend MBO-, HBO- of universitair diploma te halen.

MBO BOL opleiding
Wettelijk erkende MBO opleidingen staan in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) Je kunt alleen een beroep doen op het Levenlanglerenkrediet als de MBO-opleiding vermeld staat in het CREBO en het een voltijdopleiding (BOL) betreft. Thuiscursussen worden niet gerekend als een voltijdopleiding. Het is dus niet mogelijk een thuisstudie MBO te volgen met geld van het Levenlanglerenkrediet.

Opleiding VMBO-tl, HAVO en VWO

Op Thuisstudie.net staan thuiscursussen die opleiden voor de officiële staatsexamens van DUO. Deze instantie is de autoriteit in Nederland wat betreft examens voor het vervolgonderwijs. DUO houdt ook toezicht op de studiefinanciering. Bij het LOI kan men zowel losse certificaten VMBO, HAVO of VWO behalen als het volledige diploma. De LOI is niet de goedkoopste opleider maar biedt wel kwalitatieve thuiscursussen aan met examentraining en klassikaal onderwijs.
VMBO diploma halen voor volwassenen
VWO diploma halen voor volwassenen

Thuisstudie aftrekbaar tot 2022

Als de thuisstudie te maken heeft met je (toekomstig) beroep dan mogen studiekosten in 2021 nog worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De studie moet wel onder toezicht staan. Een goedkope thuiscursus zonder begeleiding van een docent valt hier dus niet onder. Ook is er een drempel van 250 euro. Kosten die je werkgever eventueel betaalt kunnen uiteraard ook niet afgetrokken worden bij de belastingdienst. Een paar goede voorbeelden van aftrek studiekosten staan op de website van de belastingdienst. UPDATE: studiekosten zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar.

HBO opleidingen, MBO opleidingen, MBO basisopleidingen, ICT opleidingen, Kantoor opleidingen, cursus MS Office, HR opleidingen, Korte HBO cursussen, taalcursussen