Lerarenopleiding thuisstudie – leraar worden

klaslokaal
Een lerarenopleiding thuisstudie ligt misschien niet voor de hand maar is wel degelijk mogelijk. De LOI heeft wettelijk erkende lerarenopleidingen die door de NVAO geaccrediteerd zijn. De diploma’s hebben dezelfde waarde als in het dagonderwijs. Hoewel er steeds meer studenten een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit is er al jaren een tekort aan leraren. De verwachting is dat dit tekort alleen maar gaat oplopen. Er zijn nu al scholen die welkomstpremies uitloven tot 10.000 euro voor leraren in het middelbaar onderwijs. Veel leraren gaan de komende tijd met pensioen. Een carriereswitch naar onderwijs heeft uitstekende baankansen.

Bevoegd lesgeven in 1 jaar

De snelste opleiding leraar worden duurt 1 jaar. In 12 maanden kan men het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) halen. De helft van de tijd bestaat uit praktijkopdrachten en de andere helft is theorie dat thuis bestudeerd kan worden. Deze snelle opleiding mag alleen gevolgd worden door docenten die al in het MBO les geven (minimaal 0,4fte) maar nog niet bevoegd zijn of aan diegenen die een aanstelling op een MBO school kunnen krijgen voor minimaal 0,4 fte. Men moet beschikken over een bachelor diploma of aan kunnen tonen dat men een HBO werk- en denkniveau heeft. Studiekosten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting als ze met je beroep te maken hebben. Bovendien kan de werkgever meestal een subsidie aanvragen voor zij-instromers bij Duo.nl.

PABO lerarenopleiding thuisstudie

Wil jij graag werken in het onderwijs? Bij de LOI kun je een leraar worden in het basisonderwijs. Deze opleiding staat ook wel bekend als PABO: Pedagogische academies voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs. De studieduur is 36-48 maanden waarbij je gemiddeld een dag per week stage loopt bij een basisschool die jezelf uitgekozen hebt. Ben je onderwijsassistent op een basisschool dan zijn er mogelijkheden om stage te lopen op je eigen basisschool.

Toelatingseisen
Om in te schrijven op de pabo opleiding dien je een MBO 4-, HAVO- of VWO diploma te hebben. Een aanvullende eis is dat cursist voldoende kennis heeft van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Veel mensen hebben niet examen gedaan in deze drie vakken. Door een extra toelatingstoets af te leggen wordt aan de aanvullende eis voldaan. Een andere mogelijkheid is het afleggen van een 21+ toelatingsexamen om zo te voldoen aan de toelatingseisen. Degenen met een afgeronde VWO-, HBO- of universitaire opleiding hoeven geen aanvullende toets af te leggen.

PABO opleiding aanmelden
De LOI biedt een wettelijk erkende pabo thuisstudie opleiding aan. NTI is met deze volledige opleiding gestopt.

Leraar Engels, Nederlands, Wiskunde

De HBO bachelor opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO. De lerarenopleiding thuisstudie van de LOI is wettelijk erkend. Het Getuigschrift heeft dezelfde waarde als het Getuigschrift van een reguliere hogeschool in het dagonderwijs. De stage bedraagt 1680 uur waarvan zo’n 800 uur besteed wordt aan onderwijsactiviteiten. De verkorte lerarenopleiding Wiskunde duurt 30 maanden en is speciaal gemaakt voor leraren die een tweedegraads bevoegdheid hebben (onderbouw HAVO/VWO, VMBO) en graag les willen geven in het vak Wiskunde.

Studiefinanciering

Een HBO opleiding is niet goedkoop. Ben je al ouder dan 30 jaar dan kom je niet meer in aanmerking voor studiefinanciering. Waarschijnlijk kun je wel een beroep doen op de regeling Levenlanglerenkrediet. Dit is een soort studiefinanciering voor mensen tussen de 30-55 jaar die zich willen laten om- en/of bijscholen.
Tags: thuisstudie, opleiding, leraar worden, verkorte lerarenopleiding, PABO, wiskunde, Nederlands, Engels
HBO opleidingen, MBO opleidingen, MBO basisopleidingen, ICT opleidingen, Kantoor opleidingen, cursus MS Office, HR opleidingen, Korte HBO cursussen, taalcursussen