Wettelijk erkende opleiding pedagogisch medewerker
Veel cursisten zijn op zoek naar een opleiding pedagogisch medewerker. Zowel de LOI als NTI hebben een aantal wettelijk erkende opleidingen met (verplicht) stage lopen. Het diploma wat je hiermee behaalt heeft dezelfde waarde als op een MBO school in het dagonderwijs. Een vooropleiding is vereist. Dit kan een VMBO diploma zijn, VBO, MAVO of overgang HAVO naar het 4e jaar. Het niveau van de opleidingen ligt op MBO 3 of MBO 4.

MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang (NTI, 18x€76, 24x€57, 36x€38 wettelijk erkend, stage, MBO 3)
MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang (LOI, 18x€95, 18x€249 klassikaal, wettelijk erkend, stage, MBO 3)
MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (NTI, 18x€79, 24x€60, 36x €40,wettelijk erkend, stage, MBO 4)
MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (LOI, 24x€79, 24x€249 klassikaal, wettelijk erkend, stage, MBO 4)

Kort MBO pedagogisch medewerker

Het LOI heeft een opleiding Kort MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang die de volledige erkende MBO-opleiding omvat maar zonder dat je stage hoeft te lopen. Ook ontbreken er een paar modules zoals rekenen, Nederlands en burgerschap. Er is geen speciale vooropleiding vereist om te starten met de thuisstudie.
Kort MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang (LOI, 13x€99, 13x€259 klassikaal, geen stage)

Basisopleiding pedagogisch medewerker

Voor een basisopleiding is geen vooropleiding nodig en ook hoeft men geen stage te lopen. Het niveau ligt op MBO-3 / MBO-4. Op de pagina van de desbetreffende opleiding staat meer informatie.
Pedagogiek en Opvoedkunde (NHA, 9x€32 of 1x€259)
Basisopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (NTI, 6x€105, 9x€70)
Basisopleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (NHA, 12x€59, 1x€639)
Basisopleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang (LOI, 8x€109, 8x€269 klassikaal)
Basisopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH (NHA, 12x€70, op HBO niveau)
opleiding pedagogisch medewerker MBO 3, MB4 en HBO

HBO opleiding SPH & SMD

Bekijk hier MBO- en HBO opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

HBO cursussen

HBO cursus Pedagogisch omgaan met kinderen en ouders (NTI, 6x€205)
HBO cursussen Onderwijs en pedagogiek