We worden hoger opgeleid

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek blijkt dat de Nederlandse bevolking steeds hoger opgeleid wordt. Steeds meer Nederlanders halen een diploma aan de hogeschool of universiteit.

50% meer bachelors universiteit
In 2006/2007 haalden 22.327 studenten een bachelor diploma aan de universiteit. Tien jaar later was dit aantal opgelopen tot bijna 35.000. Dat is een stijging van meer dan 50%. Waarschijnlijk is deze grote stijging mede te danken aan het grote aantal buitenlandse studenten. In 2017 hadden 122.000 studenten zich ingeschreven voor een studie in Nederland. De Duitsers vormde de grootste groep (22.000) voor de Chinezen (4400), Italianen en Belgen. In de Benelux is een automatische erkenning van het bachelor- en master diploma. Ook het feit dat veel opleidingen in het Engels worden gegeven draagt bij aan de groei van het aantal buitenlandse studenten.

VMBO & HAVO
Het aantal scholieren in het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (basis en kader) daalde van 53.670 (in 2006/2007) naar 48.878 scholieren in 2016/2017. Het aantal leerlingen in het beroepsopleidende leerweg (BOL) steeg van 84.000 naar 104.000. Ook steeg het aantal scholieren op de HAVO van 39755 naar iets meer dan 47.000.

Automatisering
Veel administratieve banen op MBO-niveau zijn verdwenen. Een voorbeeld hiervan zijn de banken. De computer neemt steeds meer taken over. Het is dus belangrijk om een opleiding te kiezen waar perspectief in zit. Op steeds meer MBO scholen wordt daarom samengewerkt met het bedrijfsleven om zo beter in te spelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Beroepen die het altijd goed doen zijn technische opleidingen. Dit kunnen zowel beroepen zijn op MBO-niveau (zoals elektriciens, monteurs en operators) als op HBO-niveau. Andere kansrijke opleidingen met prima vooruitzichten zijn logistiek, de zorg, leraar en de ICT.

Hoger geschoold
Een Kort HBO programma kan je CV versterken en je kennis verdiepen of verbreden.
HBO opleidingen in de zorg & welzijn van 6 maanden met subsidie
HBO opleidingen in de ICT van 6 maanden met subsidie