Voltijd MBO opleiding

1600 lesuren per jaar
Bij een voltijd MBO opleiding zit je de hele week op school. De overheid heeft een bepaald minimum lesuren vastgesteld per schooltype. Een kind in het basisonderwijs moet in acht jaar minimaal 7520 lesuur onderwijs hebben gekregen. De school mag zelf bepalen hoelang zo’n lesuur duurt. Dit kan 50 minuten zijn maar het mag ook 60 of zelfs 70 minuten zijn. Voor het MBO is de norm gesteld op 1600 uur per jaar (40 weken x 40 uur). Hieruit bestaat 1000 uur les op school en stage. De overige 600 uur kan besteed worden aan huiswerk en zelfstudie.

Derde Leerweg
Voor een thuisstudie heeft men een ‘Derde Leerweg’ ontwikkeld waarbij de urennorm is vervallen. Als een opleidingsinstituut een MBO opleiding aanbiedt kan ze de overheid om wettelijke erkenning vragen. Dan moet de opleiding gelijkwaardig zijn aan een reguliere school in het dagonderwijs. Het opleidingsinstituut moet hiervoor een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die de aanvraag controleert en daarna doorstuurt naar de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Als de IvhO de aanvraag goedkeurt en de opleiding erkend dan wordt deze opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). De LOI en het NTI hebben ieder zo’n 100 MBO opleidingen in het CREBO staan. Deze wettelijk erkende opleidingen zijn bijna altijd met een stage. Korte cursussen en basisopleidingen zijn niet te vinden in het CREBO.

MBO lesgeld
Ben je nog geen 18 jaar dan betaal je geen lesgeld voor je opleiding. Studenten boven de 18 jaar betalen €1202 lesgeld per jaar als ze een voltijd MBO opleiding volgen. Iemand die een voltijd opleiding in het volwassenenonderwijs (vavo) volgt betaalt ook €1202 per jaar. Voor een deeltijd MBO niveau 1/2 betaalt men een aantal honderden euro’s aan lesgeld. De schoolkosten (boeken, kleding, materialen) hangen af van de opleiding en liggen tussen de €500 en €1000.

MBO studiefinanciering
Studenten onder de 18 jaar oud hebben recht op een studenten reisproduct maar niet op studiefinanciering. De ouders van minderjarige studenten krijgen nog kinderbijslag. Als men 18 jaar is geworden dan heeft een voltijd MBO student wel recht op studiefinanciering. De overheid stimuleert studenten op MBO niveau 1/2 om hen opleiding af te maken. Hun studiefinanciering is een gift. Deze coulante houding geldt niet voor studenten op MBO 3/4 niveau. Als zij de opleiding niet afronden met een diploma dan moet de studiefinanciering terug betaald worden.

MBO opleidingen

wat is voltijd MBO opleiding, lesgeld, voltijd, derde leerweg, opleiding, MBO 4 opleidingen, MBO opleidingen, ICT opleidingen, Kantoor opleidingen, thuisstudie zonder stage, voltijd MBO opleiding, VMBO diploma voor volwassenen, opleiding MBO niveau 4, MBO basisopleiding, kort MBO ICT, thuisstudie MBO niveau 1, MBO certificaten, thuisstudie assistent