MBO certificaten

Bij- en omscholing
Sinds 1 oktober 2016 bestaan er korte opleidingen in het particulier onderwijs waarin cursisten MBO certificaten kunnen behalen. De opleidingen zijn vooral gericht om de positie van volwassenen op de arbeidsmarktpositie te verbeteren. Men moet hierbij denken hierbij aan bij- en omscholing van werklozen. De opleidingen zijn niet bedoeld voor jongeren die nog op school zitten. Jongeren worden geacht hun school af te maken en minimaal een startkwalificatie te halen.

Omdat de overheid de opleidingen heeft erkend zijn zijn de MBO cerificaten erg waardevol. Het bedrijfsleven had al een tijd de sterke wens dat volwassenen korte opleidingen op maat konden volgen die toegesneden waren op de praktijk. De MBO certificaten moeten niet verward worden met losse modules of korte mbo opleidingen die men thans als thuisstudie kan volgen. Bedrijven of het UWV kunnen deelnemers doorverwijzen naar particuliere scholen voor om- en bijscholing. Ook als een student uitvalt (drop-out) kan hij een MBO certificaat krijgen mits hij een voldoende heeft behaald voor dit onderdeel.

Er waren 52 opleidingen (ook wel keuzedeel genoemd) voorgesteld aan de minister voor certificering. Voorlopig zijn 33 opleidingen van start gegaan die men kan afsluiten met een erkend MBO certificaat. Werk je bij een bedrijf dan heb je recht op scholing. Je zou kunnen kijken of je werkgever de kosten (gedeeltelijk) betaalt.

1. Art&Design
2. Car- en interiorwrapping
3. Digitaal produceren 3D object
4. Digitale vaardigheden basis
5. Digitale vaardigheden gevorderd
6. DJ-ing
7. Inleiding geo-informatie
8. Interieurvormgeving
9. Lichtplan voor woon/werkruimte
10. Live beeld
11. Livetechniek
12. Oriƫntatie op digitaal forensisch onderzoek
13. Oriƫntatie op interieurbouw
14. Productvormgeving
15. Security in systemen en netwerken 1
16. Security in systemen en netwerken 2
17. Specialisatie media- en entertainmentsector
18. Verdieping colormanagement
19. Verdieping Mediaproductie
20. Verdieping Visual Merchandising
21. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
22. Ernstig meervoudige beperkingen
23. Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
24. Mensen met licht verstandelijke beperkingen met moeilijk verstaanbaar gedrag
25. Ervaringsdeskundigheid
26. Zorg in instabiele en acute zorgsituaties
27. Bereiden en aseptich handelen
28. Gekwalificeerd nanny
29. Pedicurebehandelingen uitvoeren
30. Ondernemerschap mbo
31. Leidinggeven
32. Supermarkt (geschikt voor niveau 2
33. Supermarkt (geschikt voor niveau 3 en 4)

Opleidingen en cursussen

Thuiscursus erkend diploma
ICT opleidingen
Computercursussen
Administratieve opleidingen
Opleidingen in de zorg
Secretaresse opleidingen
HR opleidingen
Taalcursus volgen