HBO studenten baankansen

HBO studenten

In het schooljaar 2017/2018 volgen zo’n 452.000 studenten een opleiding aan het HBO. De meeste HBO studenten bevinden zich in Zuid-Holland (90.000), Noor-Brabant (68.000) en Noord-Holland (65.000). De opleiding met de hoogste slagingskans (73%) is Taal & Cultuur (communicatie, Europese studies, journalistiek, kunst). Het laagste slaagcijfer is onderwijs (57%). Er zijn aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die een bachelordiploma behalen.

Het overgrote deel van de studenten volgt een bachelor (432.000). Bijna 12.000 studenten volgen een HBO Master. Het aantal studenten dat een Associate Degree (24 maanden) volgt is gestegen van 5500 (in 2013) naar 8500 (in 2017). Kijk je naar de opleidingsvorm dan volgen 395.000 studenten een voltijd opleiding en 46.000 een deeltijd studie. De verwachte verblijfsduur in het HBO is 5,1 jaar en het gemiddelde slagingspercentage is 70%.

Baankansen
Met een HBO opleiding in de techniek, zorg of onderwijs krijg je het snelst een baan. Zo’n 86% van de HBO studenten met diploma had vrijwel direct een baan. Degenen die de hogeschool verlieten zonder diploma hadden 74% kans op werk. Vier procent van de studenten viel terug in een uitkering. Driekwart van de voltijd HBO studenten vindt binnen 1,5 jaar een baan die bij hun studie past.

Waar verdien je het meest?

Met welke HBO opleiding verdien je als starter het meest? Dan moet je denken aan voertuigentechniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, informatica, logistiek, zeevaart en civiele techniek. Beroepen waar je het minst verdient zitten vooral in de creatieve sector en kunst zoals docent muziek, beeldende kunst, theater en dans. Een jaar na het afstuderen ligt het mediane uurloon op bruto 15,44 euro. In de gezondheidszorg en onderwijs lag dit mediane uurloon op 17,90 euro. Het laagste uurloon hadden studenten die een opleiding volgden in Taal & Cultuur (12,60 euro).
HBO opleidingen

Thuisstudie leraar worden
Onderwijsassistente
Werken in de zorg

Verz.Verw.

Concept opgeslagen om 10:36