Slagingspercentages

Slagingspercentagen centraal examen
De slagingspercentages in het voortgezet onderwijs in de periode 2010-2014 is licht verbeterd. Alleen de Gemengde/theoretische Leerweg in het VMBO stond in 2014 iets lager dan in 2010. Dit blijkt uit een onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie. Het slagingspercentage van de HAVO lag in 2014 op 88% terwijl het VWO bijna 90% behaalde. Het hoogst scoorde het VMBO met percentages tussen de 92% en 97%.

Slagingspercentage thuisstudie

Het slagingspercentage van thuisstudie opleiders is bijna niet te achterhalen. Vaak wordt vermoed dat dit slagingspercentage slechter is als in het dagonderwijs. Van het bekostigde dagonderwijs zijn wel cijfers bekend. Een paar feiten van de Vereniging Hogescholen.

Van de HBO studenten die in 2011 (in het dagonderwijs) aan hun hbo studie begonnen haalde 48.7% na 5 jaar hun HBO diploma. Vier jaar eerder (2007-2012) lag het percentage op 53%. De daling is mede te verklaren doordat de eisen zijn aangescherpt. Vooral MBO 4 studenten die doorstroomden naar het hbo hadden het zwaar. Zo’n 22% van de MBO’ers stopte in het eerste jaar van de HBO. Van degenen die van de mbo afkwamen haalde 44% na vijf jaar het HBO diploma. Van de studenten die van de HAVO kwamen haalde 45.9% na vijf jaar een HBO diploma. Meer cijfers over uitval en wisselaars is te vinden op de factsheet van de Vereniging Hogescholen. De cijfers uit het dagonderwijs laten zien dat het niet eenvoudig is om een HBO diploma te behalen. Ook bij een thuisstudie hbo zullen ongetwijfeld veel uitvallers zijn. Om de kansen te verhogen is een klassikale studie de beste keus (en tevens de duurste). Een klassikale studie benaderd de situatie van het dagonderwijs.

Klassikaal studeren

Bij de LOI heeft men de keus uit 300 klassikale opleidingen. De cursisten komen een of twee keer per maand bij elkaar op een locatie in de buurt. Deze locaties zijn vooral in de Randstad te vinden. Het klassikaal leren bevorderd de kwaliteit van de lessen. De cursisten zijn meer gemotiveerd en begrijpt de lesstof beter. Nadeel van klassikaal studeren is dat het een stuk duurder is dan een gewone thuisstudie cursus waarbij je online oefent en huiswerk opstuurt naar de docent. Per juni 2017 kunnen cursisten tot 55 jaar ook een Levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een soort studiefinanciering voor mensen die een hbo deeltijdstudie willen gaan volgen (thuisstudie) en tussen de 30-55 jaar zijn.

Slagingspercentages universiteit

Om een eerlijker beeld te krijgen dan alleen te kijken naar het centraal examen zou je moeten bekijken wat de uitval is over een hele periode. Ouders met kinderen die zijn gaan studeren (HBO/universiteit) weten vaak dat er in het eerste jaar een hoop uitvallers zijn. De Universiteit van Amsterdam publiceerde een aantal jaren geleden een rapport over het studiesucces van haar leerlingen. De doelstelling was dat 70% van de leerlingen die doorgingen na het eerste jaar binnen 4 jaar hun bachelor diploma zouden behalen. De meeste opleidingen in de periode 2003-2007 scoorden veel slechter dan de doelstelling. De grote opleidingen Rechtsgeleerdheid haalde 18% (in 2003-2007) ,Economie 29% en Psychologie had 40%. Daarop werd een werkgroep studiesucces ingesteld die de uitval onder de studenten terug moest dringen. Dit had resultaat. Een jaar later was het slagingspercentage Rechtsgeleerdheid omhoog gegaan van 17% naar 31% terwijl Psychologie steeg van 40% naar 51%. Toen de Universiteit van Amsterdam hun cijfers vergeleek met soortgelijke opleidingen van andere universiteiten in Nederland bleek dat Amsterdam gemiddeld slecht presteerde. Bijvoorbeeld de opleiding Psychologie (2003-2004, slagingspercentage 40%-50%, Amsterdam) was het best aan de Universiteit van Utrecht (2003-2004, slagingskans 75%-79%).

Examentraining

Een meerderheid van de onderwijsinstellingen besteedt veel aandacht aan examentrainingen. Ongeveer 90% van de scholen in het voortgezet onderwijs organiseert examentrainingen voor het centraal examen. Een grondige training van de lesstof vergroot de kans op het behalen van het diploma.
HBO opleidingen, MBO opleidingen, MBO basisopleidingen, ICT opleidingen, Kantoor opleidingen, cursus MS Office, HR opleidingen, Korte HBO cursussen, taalcursussen