De LOI heeft een aantal leuke kindercursussen ontwikkeld die kinderen helpen op school. Er zijn zowel kindercursussen voor op de basisschool als op het voortgezet onderwijs.

Oefenen met een kindercursus

Een kindercursus kan uw kind helpen om beter te presteren op school. Zo is er de cursus Basisschool waarbij uw kind alle leerstof oefent van groep 7 en 8. De uitleg wordt op een speelse manier gegeven door middel van video’s en games zodat kinderen de oefeningen niet saai vinden maar leuk. De kindercursus is een uitstekende voorbereiding op de Entreetoets in groep 7 en de Cito-toets in groep 8. Bij de aanvang van de cursus maakt uw kind eerst een starttoets zodat u kunt zien in welke vakken extra oefening nodig is. Door toetsen te maken worden de prestaties verhoogd en krijgt het kind meer zelfvertrouwen.

Cito-toets & schooladvies

De Cito-toets heeft in de loop van de tijd invloed verloren maar is nog steeds een sterk bepalende factor welk onderwijs uw kind gaat volgen. Het schooladvies heeft tegenwoordig de meeste invloed. Sinds 2014/2015 volgen scholen in het voortgezet onderwijs het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt afgegeven. De verplichte eindtoets is tussen half april en half mei. De Cito-toets kan het schooladvies in positieve zin beinvloeden. Als het schooladvies lager is dan de Cito-toets dan kan het advies worden bijgesteld. Is de Cito-toets daarentegen slecht(er) gemaakt dan het schooladvies dan veranderd er niets in het advies.

Als het schooladvies luidt dat vmbo-4 de beste keus is voor uw kind dan kan een goede Cito-toets uitslag dit veranderen in havo. Echter als het schooladvies havo is dan zal een slecht gemaakte Cito-toets dit niet veranderen in vmbo. De gedachte erachter is dat de Cito-toets een moment opname is. Vaak presteren kinderen in de Cito-toets een stuk minder door de prestatiedruk. Het oordeel van de basisschool wordt daarom belangrijker geacht. De school in het voortgezet onderwijs moet dus het oordeel van de basisschool overnemen maar mag de leerling wel indelen in de klas die zij zelf het meest geschikt vinden. Bijvoorbeeld in een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas of in een havo/vwo-klas.


Voorbereiden op de Cito toets met LOI kidzz kindercursussen

Typen verbetert schoolprestaties?

Volgens onderzoekers van de Erasmus Universiteit verbetert een goede typevaardigheid de schoolprestaties. De typecursus die de LOI aanbiedt is speciaal voor kinderen van 13 jaar en hoger. De typecursus duurt gemiddeld 20 weken. Na afloop kunnen de kinderen blind typen met tien vingers in een redelijk snel tempo. Doordat het schrijven moeiteloos gaat kan de aandacht nu volledig naar de inhoud gaan.

Taalcursus volgen

cursus Engels voor beginners, cursus Engels voor gevorderden, zakelijk Engels, Taalcursus Spaans voor gevorderden, Taalcursus Spaans voor beginners, cursus Italiaans voor beginners, cursus Frans, cursus Nederlandse taal, cursus Duits, cursus Turks, cursus Hebreeuws, Arabische taalcursus, cursus Grieks en Latijn, alle taalcursussen