Gratis thuisstudie?

Jazeker, dat is mogelijk. Wellicht heb je al eens van het STAP budget gehoord? STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Het is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid die je kunt aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling. Dit is goed nieuws als je een opleiding wilt volgen. Goede kans dat jouw cursus of opleiding onder de regeling valt waardoor je een flink deel van je geld vergoed krijgt. Het kan zelfs zijn dat je een gratis opleiding hebt. De maximale vergoeding is 1000 euro per kalenderjaar. Wees er wel op tijd bij want het budget is gelimiteerd op 160 miljoen euro voor dit jaar.

Hoe werkt STAP?

De aanvraag gaat via het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Dit is de overheidsinstantie voor uitkeringen van WW, WAO, WIA, Ziektewet, Wajong, Toeslagenwet en de WAZ. Op hun website staat het STAP Scholingsregister. Alle goedgekeurde opleiders met hun opleidingen voor STAP staan hier in zodat je dus vooraf weet of je subsidie krijgt voor jouw gekozen opleiding.

UPDATE september 2022
De nieuwe STAP ronde die op 1 september om 10.00 uur van start ging was wederom binnen 2,5 uur afgelopen! Het UWV ontving in die korte tijd meer dan 44.000 aanvragen. Het subsidiebedrag voor de periode september en oktober is nu al op. Wil je een nieuwe aanvraag doen voor STAP dan zal je moeten wachten tot november. Het nadeel is dat je opleiding dan ook later begint en er geen garantie is dat het in november of januari 2023 wel gaat lukken.

Hobbycursus niet
Hobbycursussen vallen niet onder de regeling. Als je het UWV register raadpleegt dan zie je de uitkomst direct. Bijvoorbeeld de cursus Astrologie, Bloemschikken of Wereldgodsdiensten tonen doorgaans geen resultaten. Een cursus Zelfvertrouwen, taalcursus Engels, Cateraar of Coach kan wel een subsidiebedrag opleveren (check vooraf het STAP Scholingsregister). Is je opleiding duurder dan 1000 euro dan krijg je dus tot 1000 euro vergoed per kalenderjaar. Het overige deel in dat zelfde jaar is voor jouw rekening.

Aanmeldingsbewijs
Als je hebt gecontroleerd of je opleiding erkent is voor het STAP budget dan kan je inschrijven bij een opleider voor een cursus. Je kan hierbij de startdatum opgeven. Belangrijk is dat de startdatum 4 weken na de aanvraag van het STAP budget moet leggen. Vraag je per 1 september 2022 STAP budget aan dan mag de cursus niet eerder beginnen dan 30 september. In die 4 weken (1-29 september) beoordeelt het UWV namelijk of je subsidie krijgt toegekend. Bij inschrijving van de thuisstudie ontvang je een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs heb je later nodig tijdens je aanvraag van het STAP budget. Het budget wordt dus niet uitgekeerd aan jou zelf maar aan de opleider die het zal verrekenen met jouw betalingen. Is de cursus minder dan 1000 euro dan hoef je niets hoeft te betalen als je aanvraag goedgekeurd is 🙂

Elke twee maanden is er een aanvraagperiode. Er zijn 6 aanvraagperiodes per jaar. Het STAP budget is op 1 maart 2022 van start gegaan.

1 maart 2022 t/m 30 april 2022 (gesloten)
1 mei 2022 t/m 30 juni 2022 (gesloten)
1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022 (gesloten)
1 september 2022 t/m 31 oktober 2022 (start op donderdag 1 september 2022 om 10.00 uur)
1 november 2022 t/m 31 december 2022

Grote drukte
Is het budget op in een bepaalde periode dan kan je het in de volgende periode proberen. Je ontvangt van de studieopleider een nieuw aanmeldbewijs. Doe je een STAP budget aanvraag dan zal je binnen 4 weken bericht krijgen of het gelukt is. Meestal krijg je sneller antwoord. Veel mensen zullen op 1 juli een aanvraag doen voor STAP subsidie. Blijf daarom geduldig achter je pc, ook al duurt het een hele poos. Er is immers tot 1000 euro te verdienen! Refresh niet je pagina want anders moet je weer opnieuw beginnen.

Voorwaarden STAP

Als je een aanvraag doet dan dient de opleiding in te gaan 4 weken na je aanvraag en uiterlijk 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak. Een voorbeeld: als je op 1 juli een STAP-budget aanvraagt, dan dient deze opleiding te starten na 29 juli en uiterlijk in de maand november. Je krijgt het STAP budget niet op je eigen bankrekening gestort. Het geld gaat naar de opleider van jouw opleiding (LOI, NTI, NHA, Laudius, Civas). De minimum leeftijd is 18 jaar. Als je AOW of studiefinanciering ontvangt dan kom je niet in aanmerking. Een Nederlandse of Europese nationaliteit is een van de eisen. De exacte voorwaarden staan op de website van Stapuwv.

STAP budget terugvorderen

Minder bekend is dat het STAP budget ook teruggevorderd kan worden door het UWV. Is je aanwezigheids- of deelnemingspercentage lager dan 80% (of je digitale activiteit bij digitale scholing lager dan 80% dan kan het UWV het volledige geld terugvorderen. Het UWV vraagt de gegevens hiervoor op bij je opleider. Is het aan je eigen te wijten dan kan je tevens twee jaar uitgesloten worden van de STAP regeling.

Studiekosten niet meer aftrekbaar

STAP is niet zomaar een cadeautje van de overheid. Sinds 1 januari 2022 is het namelijk niet meer mogelijk om de kosten van opleidingen af te trekken van de inkomstenbelasting. Volg je een dure hbo opleiding van duizenden euro’s per jaar dan was de aftrekregeling wellicht meer profijtelijk. Veel mensen daarentegen die een cursus of opleiding volgen hebben wel voordeel van de nieuwe regeling en besparen direct tot wel 1000 euro cursusgeld per jaar! Wees er wel op tijd bij. De ervaring leert dat de subsidie van een aanvraagperiode binnen een paar dagen op is.