Erkende opleidingen

Wist je dat een particuliere school oprichten vrij is toegestaan? De belangrijke uitzondering hierop is het basis- en voorgezet onderwijs. Voor het primair en voortgezet onderwijs moet het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) toestemming geven. Hier vallen ook bijzondere scholen onder die zich beroepen op een godsdienst of levensovertuiging. Een particuliere school in het MBO- en HBO daarentegen hoeft geen erkenning aan te vragen bij de overheid. Thuisstudie opleiders hoeven de overheid niet om toestemming te vragen als ze thuiscursussen aanbieden.

Beste erkenning (CROHO- en CREBO register)

De beste erkenning die je als opleiding kunt krijgen komt van de overheid. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een onafhankelijke accreditatieorganisatie voor het hoger onderwijs. De NVAO werd in 2005 opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid. Wil je een HBO opleiding volgen? Zorg dan dat deze door de NVAO is geaccrediteerd. De opleiding wordt dan opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Deze volledige opleidingen (met stage lopen) worden ook wel aangeduid als ‘wettelijk erkend’. Ook opleidingen van de dure prive school Nyenrode hebben een accreditatie van de NVAO. Tevens zijn Associate Degrees (24 maanden) opgenomen in het CROHO register. Korte HBO cursussen staan niet in het CROHO maar zijn toch waardevol omdat ze vaak onderdeel zijn van een (wettelijk erkende) HBO bachelor opleiding. Wettelijk erkende opleidingen van het MBO staan in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO).

– Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen (WEO)
– Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
– Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
De LOI en het NTI zijn erkend op grond van deze drie wetten. De NHA is erkend door de WEO voor het geven van voortgezet onderwijs.

ISO 9001 erkenning

ISO staat voor ‘International Organization for Standardization’ en is gevestigd in Geneve. Bedrijven en organisaties kunnen ISO om een accreditatie vragen. Bij erkennning mogen ze dit vermelden op hun website. Je leest dan dat de school een ISO 9001:2008-certificaat bezit.

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) is een register waar zowel instellingen als docenten staan ingeschreven. Een inschrijving in dit register is voor opleidingsinstituten en ZZP-ers interessant om de btw-vrijstelling. Deze vrijstelling geldt o.a voor wettelijk erkend beroepsonderwijs en taalonderwijs dat nodig is om een beroep te uitoefenen.

NRTO keurmerk

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is een organisatie die een keurmerk uitgeeft. Opleidingsinstituten kunnen lid worden van de NRTO. De NHA is lid van het NRTO.

Thuisstudie opleidingen

ICT opleidingen
computercursussen
kantoor opleidingen
HR opleidingen
Zorg opleidingen