Vreemde taal leren

Nationaliteiten in Nederland
De grootste nationaliteiten van buiten Nederland waren in 2016 de Polen met 110.000 gevolgd door de Turken, Staatloos (beide 75.000). Ik neem aan dat het CBS de mensen bedoelt die alleen een buitenlands paspoort hebben en geen Nederlands paspoort. De Turkse en Marokkaanse inwoners die hier permanent wonen en/of geboren zijn kunnen niet hun Marokkaanse/Turkse nationaliteit verliezen. Deze houden ze bij wet. Er zijn een kleine 700.000 inwoners die een Turks/Nederlandse of Marokkaans/Nederlandse identiteit hebben. Andere grotere groepen vreemdelingen zonder Nederlands paspoort zijn de Duitsers (72.000), Britten (44.000), Belgen, Chinezen , Italianen en Spanjaarden.

250.000 Polen
Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat er dit jaar 160.000 Polen staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Nog eens 60.000 Polen staan niet ingeschreven maar wonen (en werken) hier wel. De Polen zijn de grootste buitenlandse nationaliteit in Nederland zonder Nederlands paspoort.

Aantallen vreemdelingen
Verleden jaar vroegen 14.700 vluchtelingen asiel aan in Nederland. Vluchtelingenwerk heeft een overzicht gemaakt van het aantal vreemdelingen dat in Nederland woont. Niet iedereen komt hierheen voor asiel. Er zijn ook groepen die hier hoofdzakelijk komen voor studie of arbeid zoals de Chinezen (74.000) en Turken (404.000). Volgens Vluchtelingenwerk zijn er op het moment bijna 91.000 Syrische vluchtelingen in Nederland en 39.700 Somaliers in Nederland. Het gaat relatief slecht met de Somaliers door hen lage opleidingsniveau en de slechte schoolprestaties. Veel mensen blijven hangen in de bijstand. Er wonen ongeveer 47.700 Afghanen in Nederland, 21.500 komen uit EthiopiĆ« en 14.950 mensen zijn afkomstig uit Eritrea. Uit het voormalig JoegoslaviĆ« en de voormalig Sovjet-Unie komen ieder zo’n 90.000 mensen.

Taalcursus

Heb jij interesse om een vreemde taal te leren? Op thuisstudie.net staat een ruim overzicht van vreemde talen gerangschikt op prijs en kwaliteit. Bij sommige cursussen kun je een erkend taal diploma behalen (tegen meerprijs).
Taalcursussen vergelijken
Cursus Nederlands leren & grammatica
Zakelijk Engels
Cursus Duits
Cursus Frans
Cursus Spaans voor beginners

Het aantal mensen met een migranten achtergrond blijft de komende jaren toenemen in Nederland. Er wonen thans ruim 17 miljoen mensen in Nederland. In Amsterdam zijn zo’n 180 nationaliteiten geteld. Deze smeltkroes van culturen brengt iets exotisch en avontuurlijks in de hoofdstad. Tegelijkertijd zijn veel Nederlanders toch bezorgd om onze eigen identiteit. Hoeveel buitenlandse mensen wonen eigenlijk in Nederland?

2 Miljoen mensen hebben een migranten achtergrond
Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt een heleboel gegevens over ons landje keurig bij. De meest recente gegevens over mensen met een migranten achtergrond in Nederland zijn van 14 mei 2018. Op een bevolking van 17,2 miljoen inwoners heeft iets meer dan dan 2 miljoen mensen een migranten achtergrond. Van bijna 1,1 miljoen mensen is een van de ouders in buitenland geboren. Van 830.000 inwoners zijn beide ouders in buitenland geboren.