Kansloze MBO opleidingen

De Commissie Macrodoelmatig MBO (CMMBO) bracht onlangs een advies uit aan de minister over de baankansen van creatieve opleidingen. De afgelopen 10 jaar heeft deze studierichting een sterke groei gemaakt maar het arbeidsperspectief is alleen maar minder geworden. Toch laten studenten zich hierdoor niet ontmoedigen. Het CMMBO geeft daarom het advies om creatieve opleidingen te beperken en kansloze MBO opleidingen te stoppen. Beroepen die met matige vooruitzichten zijn o.a acteur, danser en muzikant.

Opleiding niet gericht op arbeidsmarkt

Het is niet de eerste keer dat dit advies gegeven wordt. In 2011 klaagde de VVD al dat er een veel te groot aanbod was van MBO- en HBO opleidingen. En dat er teveel studies waren die niet marktgericht waren. Van de studenten die de MBO-opleiding Paardenhouderij en Paardensport volgden vond slechts een derde een baan in hun sector. Werkgeversorganisatie FME bepleitte in 2016 voor het stopzetten van kansloze MBO opleidingen. Robotisering en cloud services zullen een grote impact hebben op de arbeidsmarkt.

Kansrijke beroepen

Opleidingen die het van oudsher goed doen (artikel is van 2018) zijn technische beroepen. Door de vergrijzing zijn ook beroepen in de zorg en lerarenopleidingen erg kansrijk. In een aantal HBO opleidingen in de ICT en zorg krijgt een student zelfs subsidie van de overheid. Ook de bouwsector schreeuwt om personeel. Vanwege het praktijkgerichte karakter zijn er geen thuisstudies waarbij je omgeschoold kunt worden als bouwvakker.

MBO opleidingen

In het schooljaar 2016 – 2017 waren er 66 MBO-scholen met bijna 493.000 leerlingen. Dit komt neer op een gemiddelde van meer dan 7300 leerlingen per school. Er waren in totaal 1150 beroepsopleidingen die door het centraal register (CREBO) waren erkend.

Monitor Kunstenaars

Het CBS had al eerder een uitgebreid rapport geschreven van 110 pagina’s over deze problematiek. Deze rapportage heet ‘Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017’. In de periode 2013-2015 waren er 141.000 kunstenaars en 226.000 mensen met een creatief beroep. Bij de kunstenaars is 60% manlijk terwijl vrouwen in de meerderheid zijn in het uitoefenen van een creatief beroep. Opleidingen met creatieve opleidingen zijn vooral te vinden in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Thuisstudie opleidingen

Thuisstudie MBO niveau 1 & 2
MBO basisopleiding zonder stage
Kort MBO ICT (zonder stage)
MBO ICT- en Netwerkbeheerder (met stage)
VMBO diploma halen voor volwassenen
HAVO diploma halen voor volwassenen

goedkope thuisstudie met cadeau