HBO Bedrijfskunde

Een HBO bachelor, verkorte- en basisopleiding of Technische bedrijfskunde?

HBO bachelor Bedrijfskunde

Een HBO bachelor Bedrijfskunde is een van de meest populaire opleidingen aan de Nederlandse hogescholen en universiteiten. De Erasmus Universiteit in Rotterdam had in 2015 zo’n 26.000 studenten. De faculteit Erasmus School of Economics (ESE) was het grootst met meer dan 6100 studenten gevolgd door de faculteit Management (6000 studenten). Volgens de Vereniging van Universiteiten volgden bijna 41.000 studenten in 2016 een economische studie aan de universiteit.

HBO basisopleiding Bedrijfskunde

Voor de basisopleidingen is geen specifieke vooropleiding vereist. De cursussen liggen op HBO-niveau en de gemiddelde studieduur is ongeveer 6 maanden.
Basisopleiding Bedrijfskunde met HRM (NHA, 12x€59)
Basisopleiding Bedrijfskunde met Management (NHA, 12x€59)
Basisopleiding Bedrijfskunde met Recht (NHA, 12x€59)
Basisopleiding Bedrijfskunde met Leiderschap (NHA, 12x€59)

Kort HBO Bedrijfskunde

Deze verkorte cursus bedrijfskunde duurt 12 maanden en er is geen specifieke vooropleiding vereist. Ook heeft er geen stage gelopen te worden. Je behaalt het diploma HBO Bedrijfskunde van LOI Hogeschool. Wanneer je zou besluiten om in de toekomst op te gaan voor de volledige hbo bachelor opleiding dan kunnen modules uit dit korte programma vrijstelling geven.
Kort HBO Inleiding Bedrijfskunde (LOI, 3x€279)
Kort HBO Bedrijfskunde en Recht (NTI, 6x€205)
Kort HBO Bedrijfskunde (LOI, 12x€239, 12x€379)

Technische bedrijfskunde
(overheidssubsidie tot 10.000 euro)

Voor deze basisopleidingen is geen specifieke vooropleiding nodig. De gemiddelde studieduur is 6 maanden.
Basisopleiding Bedrijfskunde met Leiderschap (NHA, 12x€59)
Basisopleiding Bedrijfskunde met HRM (NHA, 12x€59)
Basisopleiding Bedrijfskunde met Management (NHA, 12x€59)
HBO bachelor Technische bedrijfskunde kiest.

Thuisstudie HBO Bedrijfskunde

De volledige HBO opleidingen van de LOI en NTI zijn geaccrediteerd door de NVAO. Deze organisatie werd opgericht door de overheden van Vlaanderen en Nederland. Een accreditatie van de NVAO betekent dat de opleiding wettelijk erkend is en de opleidingen de zelfde waarde hebben als in het dagonderwijs. Stage lopen is een verplicht onderdeel van een wettelijk erkende opleiding. Geaccrediteerde opleidingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs staan in het officiele register CROHO. Dit register wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die ook toezicht houdt op de studiefinanciering.
HBO bachelor Bedrijfskunde MER (NTI, 36x€160)
HBO bachelor Bedrijfskunde (LOI, 36x€179, 36x€359 klassikaal)

Bedrijfskundige Informatica

De HBO bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica is erg geschikt als je carrière wilt maken als bedrijfskundige in de ICT secor. Je leert o.a over bedrijfsprocessen, ICT en recht, security, iEXA management- en planning, projectmanagement, big data en leiderschap.
HBO bachelor Informatica – Bedrijfskundige Informatica (LOI, 48x€249)

HBO bachelor Bedrijfskunde klassikaal

Veel cursisten die een thuisstudie HBO wensen te volgen doen dit het liefst met een klassikale opleiding. Men studeert dan gewoon thuis maar komt tevens een paar keer per maand samen. Dit samenzijn stimuleert en je krijgt een goed beeld of je de kennis wel voldoende beheert. Als de opleiding aansluit op je beroep dan is het mogelijk om de studiekosten af te trekken van de belastingaangifte. Afhankelijk van je belasting-schaal vergoedt de belastingdienst dus tussen de 37% en 52% van de studiekosten. Ook betalen veel werkgevers mee aan de studie van hun werknemers.

Baankansen & cijfers
Wat zijn de baankansen van een populaire studie die jaarlijks duizenden studenten trekt? Het toonaangevende Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) was hierover redelijk positief. Hun jaarlijkse HBO-Monitor wees uit dat van alle HBO studenten uit 2011 zo’n 75% een baan had gevonden op niveau binnen 5 jaar. De meeste kans op een baan op niveau hadden studenten in de sectoren gezondheidszorg, techniek en onderwijs (79%). In de sectoren cultuur, economie, gedrag en maatschappij en landbouw lag dit percentage op 60%. Het is erg belangrijk om binnen een jaar een baan te vinden aangezien daarna de kans steeds groter wordt dat men werkloos blijft.

Volgens de Keuzegids Universiteiten (uit 2015) hadden economen, juristen en bedrijfskundigen slechte vooruitzichten. Op de website van Hogeschool HAN staat dat er slechte baankansen zijn voor een opleiding HBO Bedrijfskunde MER tot 2018. Iets meer dan de helft (53%) van de studenten gaf aan werk gevonden te hebben op niveau binnen 1.5 jaar na afstuderen. Het gemiddelde bruto maandloon na 1.5 jaar was €2105. Veel afgestudeerden vinden eerst werk met een onderbetaalde werkervaringsplek om zo ervaring op te bouwen. HBO opleidingen als Bedrijfskundige Informatica of Technische bedrijfskunde sluiten meer aan op de huidige arbeidsmarkt met meer kans op werk en een hoger salaris.

Thuisstudie opleidingen en cursussen

Administratieve opleidingen
ICT opleidingen
HR opleidingen
Levenlanglerenkrediet


thuisstudie hbo bedrijfskunde