De Bijlesmeester is een landelijke organisatie die zich richt op bijles voor basis- en middelbare scholieren. De klassen zijn de laatste jaren steeds voller geworden en de leraren hebben het druk met moeilijk lerende kinderen. Bijles zorgt ervoor dat uw kind beter mee kan in een bepaald vak. Er wordt bijles gegeven in alle vakken. Erg fijn is dat de bijlessen plaats vinden in de eigen vertrouwde omgeving thuis. U hoeft uw kind dus niet weg te brengen naar een leslokaal. Zo kunt u ook een oogje in het zeil houden of alles goed gaat.

Bijles basis- en middelbare school

De bijlessen worden gegeven op elk niveau van de basis- en middelbare school. In het eerste uitgebreide telefonische kennismakingsgesprek legt u de situatie uit en wat uw wensen zijn. Hierna zoekt De Bijlesmeester een geschikte bijlesdocent die bij u in de buurt woont. Vaak is dit binnen een week geregeld. Na de eerste bijles wordt er bekeken hoe de bijles is verlopen. Vond uw kind het leuk? Belangrijk is natuurlijk of er een ‘klik’ was met de bijlesdocent. Meestal is dit een student(e) van een universiteit maar het kan ook een docent zijn met ervaring. Dit is afhankelijk van het vak en waar u woont. De Bijlesmeester is vooral actief in de Randstad en in de regio’s rond Groningen, Maastricht, Zwolle, Enschede, Tilburg en Eindhoven.
Tarieven
De tarieven hangen af van het aantal uren bijles dat wekelijks wordt gegeven. Bij een uur bijles per week is het tarief €26, bij 2 uur is dit €24, bij 3 uur is het €22 en bij 4 uur is het €20 per uur. Een losse bijles die niet wekelijks gegeven wordt kost €29,50. Er zijn verder eenmalige inschrijvingskosten van €35. Er worden geen reiskosten of overige kosten gerekend. Deze kosten zijn in de uurprijs verrekend.

Huiswerk- en studiebegeleiding

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft eind 2016 een schatting gemaakt van het geld wat huishoudens in Nederland hebben uitgegeven aan bijles, huiswerkbegeleiding en examentrainingen (waaronder CITO). Onderzocht werd de groep kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) en in het MBO. Het CBS constateerde dat de uitgaven de afgelopen twintig jaar gestaag zijn gegroeid.

In 1995 werd (omgerekend) 26 miljoen euro uitgeven aan training en bijles waarvan bijna niets in het basisonderwijs. In 2005 was het totale bedrag gegroeid naar 77 miljoen. Het CBS schat dat het afgelopen jaar zo’n 189 miljoen aan huiswerkbegeleiding werd gespendeerd. Het leeuwendeel van die 189 miljoen euro kwam terecht in het voorgezet onderwijs (157 miljoen). Het resterend bedrag werd bijna gelijk verdeeld over het basisonderwijs (15) en het MBO (17).

Basisonderwijs
De Bijlesmeester heeft voor de groepen 6, 7 en 8 in het basisonderwijs speciale oefenboeken voor taal en rekenen ontwikkeld. Deze zijn exclusief en kosten tussen de 40-100 euro. Andere vakken waarin geoefend wordt zijn spelling, begrijpend lezen en woordenschat.

Opleidingen en cursussen

Thuiscursus erkend diploma
Beste thuisstudie
Thuisstudie financiering
ICT opleidingen
Administratieve opleidingen