Studieschuld hypotheek

Vanmorgen verschenen er berichten in de media dat een studieschuld een rol van betekenis kan zijn als je een hypotheek aanvraagt. Vooral starters zijn hier de dupe van. Een studieschuld van 20.000 euro kan voor een verlaging van de hypotheek zorgen van wel 40.000 euro. Dit hangt o.a af of je onder het oude stelsel valt of onder het nieuwe regime.

Oude stelsel

Studenten die voor juli 2015 een bachelor of master volgden vallen onder het oude stelsel. De basisbeurs kan een gift worden als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Ook je aanvullende beurs en reisproduct kunnen kwijtgescholden worden. Studenten konden ook extra lenen (collegegeldkrediet) maar een lening moet altijd worden terugbetaald. Vooral uitwonende studenten maakten gebruik van een maximale financiering. Na de studie moet de studiefinanciering en/of lening binnen 15 worden terugbetaald.

Wat het nu zo vervelend maakt is dat de bank niet kijkt hoeveel geld je al hebt terugbetaald maar alleen kijkt naar de oorspronkelijke schuld. Stel je moet 15.000 euro terugbetalen en je hebt 10.000 euro afgelost. De bank houdt dan die 15.000 euro aan en niet de resterende schuld die je thans hebt (en meestal fiks lager is dan het oorspronkelijke bedrag). In het oude stelsel moet je de studieschuld binnen 15 jaar aflossen.

Nieuwe stelsel

Na juli 2015 zijn de giften voor de studiefinanciering afgeschaft als je een HBO opleiding of universitaire studie volgt. Je moet voortaan alles terugbetalen maar krijgt hiervoor wel 35 jaar de tijd (i.p.v 15 jaar in het oude stelsel). De aflossing per maand kan zo een stuk lager zijn maar je zit er dan wel langer aan vast.

Kwijtschelding studieschuld MBO

Volg je een volledige MBO opleiding (en ben je minimaal 18 jaar) dan kunnen de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs ook in het nieuwe stelsel worden kwijtgescholden. MBO opleidingen op niveau 1/2 zijn altijd een gift ongeacht of je het diploma behaalt. Volg je een MBO opleiding op niveau 3/4 en behaal je binnen 10 jaar het diploma? Dan wordt de studiefinanciering kwijtgescholden. Haal je geen MBO diploma 3/4 binnen 10 jaar tijd dan moet je alles terugbetalen. Zo kan de studieschuld de maximale hypotheek verlagen.

Thuisstudie studiefinanciering

Studiefinanciering is alleen voor mensen tot 30 jaar die een voltijd opleiding volgen. Een thuisstudie wordt gezien als een deeltijdstudie; je kunt dus geen studiefinanciering krijgen voor een thuisstudie opleiding. Ben je tussen de 30-55 jaar dan kun je met een HBO thuisstudie wel een beroep doen op het Levenlanglerenkrediet (van de overheid). Je mag dit Levenlanglerenkrediet in 15 jaar terugbetalen.

Thuisstudie opleidingen

HBO Master opleiding
Korte HBO programma’s