Meer geld naar techniek

Het kabinet trekt extra geld uit voor het techniekonderwijs op het VMBO. De afgelopen jaren kozen steeds minder leerlingen op het VMBO voor een technisch beroep. Veel ouders en leerlingen hadden een voorkeur voor opleidingen waarin je niet voortdurend met je handen moest werken. De automatisering en robotisering zorgen ervoor dat veel administratieve banen op lager- en middelbaar niveau verdwijnen. De banken zijn hier een mooi voorbeeld van. In technische beroepen en in de zorg is nu een groot tekort aan personeel ontstaan. Meer geld naar techniek moet ervoor zorgen dat meer leerlingen voor een technische richting kiezen.

Meer geld naar techniek

De VMBO scholen krijgen dit jaar 1500 euro extra per leerling in de bovenbouw. Volgend jaar moet dit bedrag verdubbelen naar 3000 euro per leerling. Er zijn wel een paar voorwaarden die de minister stelt om extra geld te ontvangen. Als een school een aabvraag doet voor extra geld bij het ministerie dan moet het lokale bedrijfsleven 10% van de opleidingskosten voor zijn rekening nemen. Uiteindelijk profiteren bedrijven er ook van als de school een opleiding aanbiedt die aansluit op het bedrijfsleven.

Veel vraag naar technisch personeel

De techniek in het bedrijfsleven verandert snel en daarom moeten scholen samenwerken met bedrijven. Scholen die autotechniek aanbieden moeten hun leerlingen laten werken met computers en niet laten sleutelen aan een oud motorblok. Computers en technische apparaten kosten veel geld daarom moet ook het bedrijfsleven bijdragen aan de technische opleiding. Het is ook in hun belang dat leerlingen snel kunnen meedraaien in een bedrijf. Nu komt het vaak voor dat een leerling helemaal opnieuw ingewerkt moet worden. Het gat tussen theorie en praktijk is soms erg groot.

Numerus fixus

De minister zit eraan te denken om opleidingen met weinig perspectief op werk te beperken (Numerus fixus). Scholen moeten opleiden voor banen waar de markt om vraagt. Dit zal betekenen dat vooral culturele opleidingen het moeten gaan ontgelden. Administratieve opleidingen op MBO 1/2 niveau zullen ook minder aangemoedigd worden. Veel banen op dit niveau zijn verdwenen door automatisering. Banen als beveiliger op Schiphol of Helpende Zorg en Welzijn hebben minder te maken met automatisering.

ICT en zorg

Er zijn weinig thuisstudie opleidingen in de technische sector of bouw. Simpelweg omdat veel van deze opleidingen erg praktijkgericht zijn. Je kunt nu eenmaal niet leren metselen of tegelzetten door een boek te lezen. Het is wel heel goed mogelijk om een ICT opleiding te volgen als thuisstudie of te werken in de zorg. De LOI en NTI hebben wettelijk erkende opleidingen in de ICT en zorg waarbij je stage loopt bijeen erkend leerbedrijf. Een paar handige links zijn:
Verpleegkundige (MBO-4)
MBO opleidingen