Veiligheid op het VMBO

Helft VMBO’ers voelt zich onveilig

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de veiligheid op school onder 75.000 leerlingen. Woensdag 13 juni 2018 verschenen de uitkomsten van dit onderzoek in de media. Belangrijkste conclusie was dat veel VMBO’ers zich niet veilig voelen op school. Bijna de helft van de VMBO’ers (48%) vindt dat pestkoppen de sfeer op school verzieken met agressie, intimidatie en pesten. De veiligheid op het VMBO staat in schril contrast met het VWO waar 84% van de leerlingen zich veilig voelt.

Protocollen VMBO werken niet

Ondanks allerlei protocollen en een nieuwe wet is er weinig veranderd. De veiligheid op het VMBO blijft in het geding ondanks allerlei wettelijke maatregelen. Volgens het LAKS hebben VMBO leerlingen minder mogelijkheden om mee te praten over medezeggenschap, sfeer en veiligheid. Is meepraten de oplossing? Er is nu eenmaal een groep leerlingen die zich negatief blijft opstellen en intimiderend werkt. Scholen mogen leerlingen met gedragsproblemen weliswaar van school sturen maar alleen als er een andere school is gevonden die deze leerling wil overnemen. De leerling moet meerdere keren geschorst zijn voordat een verwijdering plaats kan vinden. Ook de inspectie moet hiermee instemmen. Kortom voordat zo’n leerling weg is gestuurd dan is er al heel wat kwaad geschied.

School zoeken voor je kind

Basisscholen hebben het in de loop van de jaren niet gemakkelijk gekregen. Ook leerlingen met een beperking of achterstand in taal/onderwijs moeten opgenomen worden in het gewone onderwijs. Het gevolg is vaak een overvolle klas en drukte bij de leraren om bij iedereen de lesstof zo goed mogelijk over te brengen. Op het einde van de basisschool is het schooladvies leidend naar welk vervolgonderwijs je kind gaat. De scores van de CITO toets zijn niet meer doorslaggevend maar geven wel aan hoe de leerlingen in het algemeen presteren. Hoe groot is het percentage leerlingen dat jouw basisschool naar het VWO/HAVO stuurt? De website Scholenopdekaart.nl is gemaakt door de overheid en hier kun je zien welke scholen bij jouw in de omgeving staan.

VMBO – MBO thuisstudie

Heb je niet je opleiding afgemaakt of zou je een stapje hoger willen? Dan kan een thuisstudie een prima oplossing zijn. Een thuisstudie kan goed gecombineerd worden met een gezinsleven en/of een baan. Je kunt een wettelijk erkende opleiding volgen (met stage lopen) of een verkorte opleiding nemen van een aantal maanden.
VMBO diploma halen voor volwassenen
MBO basisopleiding zonder stage
MBO opleidingen