Kindercoach

De thuisstudie cursus Kindercoach van Laudius bestaat uit 6 onderdelen: Psychologische stromingen, Pedagogiek, Communicatie en gesprekstechnieken, Therapieën, Veel voorkomende stoornissen en Een eigen praktijk. De cursus van de NHA bestaat uit 5 modules: coaching, gesprekstechnieken, ontwikkeling van het kind, opvoedingsproblemen en hoe start je je eigen coachingspraktijk.

De opleiding van NTI is uitgebreid. Hoewel er geen vooropleiding vereist is wordt er van uitgegaan dat de cursist een HBO werk- en denkniveau heeft. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a methodieken van coaching, fasen van het coachingstraject, sociale ontwikkeling, problemen signaleren, autisme, faalangst en pesten. De LOI tenslotte heeft een opleiding Professioneel Kindercoach. Voor deze opleiding van de LOI is een MBO niveau gewenst. De cursus zelf is op MBO 4 niveau. De cursus is erg geschikt voor ouders, leidsters op een kinderdagverblijf en oppasmoeders.

Kindercoach (Laudius, €319-€449)
Kindercoach (NHA, 12x€46)
Kindercoach (NTI, 8x€75)
Zelfstandig Professioneel kindercoach (LOI, 12x€87)

Gerelateerde thuisstudie cursussen

Kind opvoeden (Laudius, €169 – €299)
Pedagogiek / Opvoedkunde (NHA, 9x€33/€37)
Pedagogiek (Laudius, €169 – €299)
Kinderen opvoeden (LOI, 8x€52)
Kinderpsychologie (Laudius, €79 – €169)
Kinderpsychologie (NHA, 12x€17)
Kinderpsychologie (NTI, 8 x €27)
Ontwikkelingspsychologie (LOI, 4x€68)
Tientallen cursussen psychologie

Coaching thuiscursussen

Gewichtsconsulent
Life coach
Budgetcoach


thuisstudie met cadeau