Waar kan je met een thuisstudie Helpende zorg en welzijn doen? Als helper ben jij een duizendpoot die zorg verleent aan hulpbehoevenden in een verpleeg- of verzorgingstehuis, bij mensen thuis (thuiszorg) of als voedingsassistente in een ziekenhuis. Je taken bestaan in de eerste plaats uit het wassen en aankleden van de cliënten en het uitvoeren van huishoudelijke taken. Je hoeft geen medische handelingen te verrichten.

Thuisstudie Helpende Zorg en Welzijn + stage

De volledige thuisstudie opleiding is inclusief stage lopen. Je behaalt hiermee een wettelijk erkend diploma dat dezelfde waarde heeft als in het dagonderwijs. De opleiding bij de NTI duurt afhankelijk van je studietempo 12-24 maanden. Je vooropleiding kan een diploma zijn van de VMBO, MBO of een HAVO 3/4 overgangsbewijs. Meer informatie hierover staat op de opleidingspagina. De verplichte stage duurt ruim 500 uur en die kan je op een flexibele manier invullen: halve dagen, hele dagen, één of meerdere dagen per week.
MBO Helpende zorg en welzijn (NTI, 18x€95, stage lopen)

Basisopleidingen zonder stage
Voor de basisopleiding Helpende zorg en welzijn is geen bepaalde vooropleiding nodig. Je loopt geen stage.
Basisopleiding Helpende Zorg en Welzijn (NHA, 6x€86, 1x€469)
Basisopleiding Helpende zorg en welzijn (NTI, 6x€115)

De meest complete opleiding is de thuisstudie met stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Deze opleiding ligt op BBL/MBO-2 niveau en is wettelijk erkend door het ministerie van OCW. Het is inclusief een verplichte stage waar je praktijkervaring opdoet. Je kunt dit combineren met je baan of gezinsleven. Heb je geen mogelijkheid om stage te lopen dan is een basisopleiding een alternatief. Het niveau van een basisopleiding zonder stage is wel lager dan de volledige opleiding met stage lopen.

Thuisstudie volgen

Verpleegkundige (MBO-4)
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (MB)-3)
Doktersassistente (MBO-4)