Veel mensen geraken op een gegeven moment in de problemen. Oorzaken zijn het maken van schulden, een verslaving of persoonlijke omstandigheden. Als maatschappelijk werker help jij de klanten om er bovenop te komen en weer op eigen benen te staan. Thuisstudie HBO bachelors zijn wettelijk erkend door de overheid. NTI heeft tevens een Master Social Work and Innovation (MSWI). Ook interessant zijn de HBO programma’s die veelal 6 maanden duren.

Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (SMD)

De thuisstudie MBO Sociaal maatschappelijk dienstverlener is een wettelijk erkende opleiding op MBO-4 niveau. De duur is 24 maanden en dit is inclusief een stage van 640 uur. Sociaal maatschappelijk werkers zijn o.a actief in de sociale dienstverlening, welzijn voor ouderen en gezondheidszorg. Er is ook een HBO bachelor opleiding met subsidie. Als je de gehele bachelor doorloopt kan je tot €10.000 subsidie krijgen. Naast het lage lesgeld van de bachelor betaald je voor studiemateriaal €38 per maand.
MBO Sociaal maatschappelijk dienstverlener (LOI, 24x€64, 24x€149)
MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (NTI, 24x€53)
HBO Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) (NTI, 48x€65 met subsidie)
HBO bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD (NTI, 48x€125, klassikaal, met subsidie)

Kort MBO
De opleiding Kort MBO Sociaal maatschappelijk dienstverlener is zonder stage lopen. Ook worden er een aantal algemene vakken overgeslagen. Dit maakt de opleiding 8 maanden korter als de volledige opleiding. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Kort MBO Sociaal maatschappelijk dienstverlener (LOI, 16x€69, 24x€169)

Basisopleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlener & SPH
Om een basisopleiding te volgen is geen vooropleiding vereist. Het niveau van de thuisstudie ligt op MBO-4.
Basisopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH (NHA, 12x€70)
Basisopleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (NHA, 10x€66)
Basisopleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (LOI, 9x€74, 9x€179)
Basisopleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlener (NTI, 6x€111, 9x €74)

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Er is veel vraag naar goed geschoold personeel in de zorgsector en daarom wordt deze opleiding tijdelijk gesubsidieerd. Als sociaal pedagogisch hulpverlener ondersteun je mensen in hun woon- en leefsituatie en werk je samen met andere hulpverleners. De thuisstudie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) is opgenomen in het CROHO register waarin alle wettelijk erkende HBO opleidingen staan. De opleiding duurt 48 maanden inclusief stage lopen.

HBO bachelor SPH met subsidie – specialisatie Ervaringsdeskundigheid (LOI, 48x€59 klassikaal)
HBO bachelor SPH (NTI, 48x€70)
HBO bachelor SPH (LOI, 48x€59, 48x €129, klassikaal)
HBO bachelor SPH – specialisatie Jeugdzorgwerker (NTI, 48x€70)
HBO bachelor SPH – specialisatie Jeugdzorgwerker (LOI, 48x€59, 48x €129, klassikaal)
HBO bachelor SPH – specialisatie SPH-generalist (LOI, 48x€59, 48x €129, klassikaal)
HBO Verpleegkundige met subsidie (48x€139, klassikaal, 30x€139 verkort)

Master Social Work + HBO programma’s

Social Work is een combinatie van Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Pedagogiek. NTI heeft een Master Social Work and Innovation (MSWI) die wettelijk erkend is en 24 maanden duurt. Ook heeft NTI een aantal HBO programma’s over Social Work.
HBO-programma Social work (NTI, 6x€205)
HBO-programma Transitie Social Work (NTI, 6x€205)
HBO-programma Samenwerking en Begeleiding Social Work (NTI, 6x€205)
HBO-programma Multiproblematiek binnen Social Work (NTI, 6x€205)
Master Social Work and Innovation MSWI (NTI, 24x€205)

HBO programma

Een HBO programma is doorgaans onderdeel van een erkende HBO bachelor opleiding. Een bepaalde vooropleiding is niet nodig voor een HBO programma maar een HBO werk- en denkniveau is wel gewenst.
HBO Het SPH werkveld en handelen (LOI, 2x€329, 2x€332 klassikaal)
HBO-programma Multiprobleemgezinnen (LOI, 2x€329, 2x€369 klassikaal)
HBO-programma MWD in de praktijk (NTI, 6x€205)
HBO-programma Maatschappelijk werk ouderen (NTI, 6x€205)
HBO-programma Hulpverlening in gedwongen kader (NTI, 6x€205)
HBO programma Jeugdwerker (NTI, 6x€205)
HBO-programma Leefwerelden van jongeren (NTI, 6x€205)
Bijscholing HBO GGZ-agoog (LOI, 9x€229, 9x€329 klassikaal)

Gerelateerde thuisstudie

Opleiding pedagogisch medewerker
Kindercoach
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (MBO-3/4)
Opleiding Verpleegkundige MBO/HBO)