Veel mensen geraken op een gegeven moment in de problemen. Oorzaken zijn het maken van schulden, een verslaving of persoonlijke omstandigheden. Als maatschappelijk werker help je de klanten om er bovenop te komen en weer op eigen benen te staan.

Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (SMD)

De thuisstudie MBO Sociaal maatschappelijk dienstverlener is een wettelijk erkende opleiding op MBO-4 niveau. De duur is 24 maanden en dit is inclusief een stage van 640 uur. Sociaal maatschappelijk werkers zijn o.a actief in de sociale dienstverlening, welzijn voor ouderen en gezondheidszorg. Er is ook een HBO bachelor opleiding.
MBO Sociaal maatschappelijk dienstverlener (LOI, 24x€64, 24x€149)
MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (NTI, 24x€53)
HBO Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) (NTI, 48x€85 met subsidie)
HBO bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD (NTI, 48x€155, klassikaal, met subsidie)

Kort MBO
De opleiding Kort MBO Sociaal maatschappelijk dienstverlener is zonder stage lopen. Ook worden er een aantal algemen vakken overgeslagen. Dit maakt de opleiding 8 maanden korter als de volledige opleiding.
Kort MBO Sociaal maatschappelijk dienstverlener (LOI, 16x€69, 24x€169)

Basisopleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlener
Sociaal-maatschappelijk-dienstverlener (NHA, 10x€66)
Basisopleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (LOI, 9x€74, 9x€179)
Basisopleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlener (NTI, 6x€111, 9x €74)

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Er is veel vraag naar goed geschoold personeel in de zorgsector en daarom wordt deze opleiding tijdelijk gesubsidieerd. Als sociaal pedagogisch hulpverlener ondersteun je mensen in hun woon- en leefsituatie en werk je samen met andere hulpverleners. De thuisstudie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) is opgenomen in het CROHO register waarin alle wettelijk erkende HBO opleidingen staan. De opleiding duurt 48 maanden inclusief stage lopen.

HBO bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (NTI, 48 x€74)
HBO bachelor SPH met subsidie – specialisatie Ervaringsdeskundigheid (LOI, 48x€59 klassikaal)
HBO bachelor SPH (NTI, 48x€70)
HBO bachelor SPH (LOI, 48x€59, 48x €129, klassikaal)
HBO bachelor SPH – specialisatie Jeugdzorgwerker (NTI, 48x€70)
HBO bachelor SPH – specialisatie Jeugdzorgwerker (LOI, 48x€59, 48x €129, klassikaal)
HBO bachelor SPH – specialisatie SPH-generalist (LOI, 48x€59, 48x €129, klassikaal)
HBO Verpleegkundige met subsidie (48x€139, klassikaal, 30x€139 verkort)

HBO programma

Een HBO programma is doorgaans een onderdeel van een erkende HBO bachelor opleiding.
HBO-programma Multiprobleemgezinnen (LOI, 2x€329, 2x€369 klassikaal)
HBO-programma MWD in de praktijk (NTI, 6x€205)
HBO-programma Maatschappelijk werk ouderen (NTI, 6x€205)
HBO-programma Hulpverlening in gedwongen kader (NTI, 6x€205)
HBO programma Jeugdwerker (NTI, 6x€205)
HBO-programma Multiproblematiek binnen Social Work (NTI, 6x€205)
HBO-programma Leefwerelden van jongeren (NTI, 6x€205)

Gerelateerde thuisstudie

Opleiding pedagogisch medewerker
Kindercoach
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (MBO-3/4)