Thuisstudie betrouwbaar?

handen schudden
Er zijn honderden opleidingsinstituten actief die meer dan 10 personeelsleden hebben en duizenden zzp-ers die ook trainingen verrichten. Hoe weet je nu wat een betrouwbare opleider is? Er zijn een paar zaken waar je op kunt letten als je een keuze gaat maken.

Branchevereniging NRTO

Allereerst is het lid zijn van een branchevereniging een goede graadmeter. De branchevereniging voor trainen & opleiden is de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Particuliere training- en opleidingsbureaus in Nederland kunnen lid worden van de NRTO. Leden mogen het keurmerk voeren van de NRTO. Om lid te zijn moeten bedrijven zich conformeren aan bepaalde eisen zoals kwaliteit nastreven, deskundige medewerkers, afspraken nakomen en transparant zijn naar de klanten. Het goedkoopste lidmaatschap kost een klein bedrijf €1500 per jaar. Grote bedrijven betalen tienduizenden euro’s per jaar om lid te mogen zijn.

Geschillencommissie
Een (belangrijk) onderdeel van de NRTO is dat leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Als consument heb je dus altijd een onafhankelijke derde partij die een oordeel kan vellen bij een geschil. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend voor zowel het bedrijf als de consument. Voordat men een beroep doet op de geschillencommissie moet men eerst de klacht melde bij het bedrijf. Als de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld kan men een beroep doen op de geschillencommissie. Het klachtengeld is niet goedkoop en kost €102,50. Als men van de commissie (deels) gelijk krijgt dan moet de opleider dit klachtengeld (deels) terug betalen.

Thuisstudie lid van NRTO

Thuisstudie opleiders NHA en NTI zijn lid van de branchevereniging. Bij een onoverkomelijk geschil kan men als consument dus een beroep doen op de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO. Dat is een aardige zekerheid om te beoordelen of een thuisstudie betrouwbaar is.

De LOI staat niet in het ledenbestand van de NRTO maar zij hebben de Instellingtoets Kwaliteitszorg (ITK) behaald. Dit keurmerk wordt gegeven door de autoritaire NVAO (die opleidingen in het hoger onderwijs wettelijk erkend). De Instellingtoets Kwaliteitszorg (ITK) houdt in dat het opleidingsinstituut zelf een goede controle heeft over zijn opleidingen en zelf de zaken op orde houdt. De universiteiten vinden zo’n eigen controle positief maar veel hogescholen willen liever de controle door de NVAO laten doen.

Thuisstudie erkend

Veel thuisstudie opleiders prijzen hun thuiscursussen aan als erkende opleidingen. Wil je thuis een mbo- of hbo opleiding volgen? Kijk dan of de thuiscursus wettelijk erkend is en in het register van de overheid staat. Hbo opleidingen die erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs staan in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Wettelijk erkende mbo opleidingen zijn te vinden in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Als de opleiding in een van deze registers staan mag je een goede kwaliteit verwachten.