Leven Lang Leren

Leven Lang Leren is een onderwijsbeleid dat gericht is op het stimuleren van volwassenen om te blijven leren. Door de automatisering en nieuwe technologische ontwikkelingen is de arbeidsmarkt steeds sneller aan het veranderen. Werknemers moeten zich regelmatig bij-en omscholen om bij te blijven op hun vakgebied. Zeker in de ICT gaan de veranderingen hard. Mensen moeten hun kennis up-to-date houden om te voorkomen dat ze de aansluiting verliezen met de markt.

Kabinet stimuleert scholing
Het kabinet heeft daarom een aantal maatregelen genomen om het Leven Lang Leren te bevorderen. Een van de zaken die niet goed gingen was de scholing bij werknemers. Deze was teveel gericht op de huidige werkzaamheden. Ook wordt te weinig rekening gehouden dat werknemers vaak al veel ervaring hebben opgebouwd. Er wordt nu onderzocht hoe deze opgebouwde ervaring en kennis kan worden gevalideerd. Ook worden hogescholen aangemoedigd om Associate degrees (AD) aan te bieden. Dit zijn specialistische hbo-programma’s die maximaal 2 jaar duren. De programma’s zijn gericht op de praktijk en wettelijk erkend. Veel scholing is nog voltijds en wordt overdag aangeboden.

Studeren tot 10.000 euro subsidie

Een andere maatregel is het bevorderen van hbo-opleidingen waarin een tekort aan studenten is zoals techniek, zorg en welzijn. Deeltijdstudenten kunnen maximaal 8 vouchers krijgen van €1250 per stuk. Voor iedere behaalde 30 studiepunten kan de cursist 1 voucher ontvangen. Deze subsidie maatregel was behoorlijk omstreden. Behalve een paar bekostigde hogescholen mochten ook een paar thuisstudie opleiders mee doen. De gesubsidieerde HBO opleidingen thuisstudie kunnen daarom met een korting van 45% aangeboden worden. Een bachelor met subsidie kost normaal 48 x €459 maar is nu met subsidie 48 x €250. Heeft je opleiding te maken met je (toekomstig) beroep dan kan het lesgeld van de belastingen worden afgetrokken.

HBO Bachelor Technische bedrijfskunde (TBK) (NTI, tot 10.000 euro subsidie)
HBO bachelor Technische Informatica (LOI, tot 10.000 euro subsidie)
HBO-bachelor Software Engineering (LOI, tot 10.000 euro subsidie)

Leven Lang Leren – Europa

Nederland doet het best goed met het Leven Lang Leren programma als je het in Europees verband bekijkt. In 2014 volgde bijna 18% van de Nederlanders tussen de 25-65 jaar een cursus of opleiding. Het streefcijfer van de Europese Commissie lag voor 2010 op 12%. Het kabinet probeert nu het Nederlands cijfer op te krikken naar 20%. De best presterende landen in Europa wat betreft om- en bijscholing zijn de Scandinavische landen. Denemarken is koploper met 32% gevolgd door Zweden (28.5%) en Finland (25%). Tamelijk verrassend is Frankrijk met ruim 18%. Duitsland daarentegen zit in de middenmoot met 8% evenals Belgie (7.5%).

Cursussen

Werknemers worden in de eerste plaats bijgeschoold met cursussen. De voornaamste redenen voor bijscholing zijn om de eigen vaardigheden te verbeteren (47%) en om klantgericht te leren werken (15%). Het leren van managementvaardigheden heeft een score van 6%. Hogeropgeleiden en werkenden volgen meer cursussen volgen dan laaggeschoolden en niet-werkenden. Jongeren tot 35 volgen vooral bekostigd onderwijs terwijl 35 plussers veelal niet-bekostigd (privaat) onderwijs volgen. Werknemers die langere opleidingen volgen doen dit mede om in de naaste toekomst van baan te kunnen veranderen. Werknemers met korte HBO cursussen willen zich vooral verbeteren.

Beroepen in de landbouw, bouwnijverheid en visserij doen weinig aan bijscholing. In de gezondheidszorg, onderwijs en bij financiële instellingen wordt het meest deelgenomen aan Leven Lang Leren. Hoe groter het bedrijf is waar men werkt, hoe groter de kans is dat er bij- en omscholing wordt aangeboden. Bij ondernemingen van 1000 werknemers en meer is dit bijna 98%. Bij bedrijven van 10-20 werknemers ligt dit percentage onder de 70%.