Hoe is het gesteld met jouw kennis van de geschiedenis? Uit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt dat veel mensen weinig kennis hebben van de geschiedenis en/of cultuur. Een thuisstudie kan je meer vertellen over een bepaald onderwerp. Er zijn cursussen over geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, kunst & antiek en stamboomonderzoek (genealogie).

Geschiedenis
Geschiedenis van Nederland (LOI, 6x€53)

Certificaat Geschiedenis VMBO/HAVO/VWO
VWO certificaat geschiedenis
HAVO certificaat geschiedenis
VMBO certificaat geschiedenis

Kunstgeschiedenis
Kunstgeschiedenis (Laudius, 1x€129 of 5x€29(e-cursus) of 5x€40 of 5x€52(e-cursus+docent+boek)
Kunstgeschiedenis (NHA, 9x€33 of 1x€269)
Kunstgeschiedenis (LOI, 10x€32)
Post HBO Kunstgeschiedenis (NTI, 6x€215)

Cultuur & archeologie
In de cursus archeologie van Laudius leert men hoe archeologen werken, wat voor materiaal ze gebruiken en welke technieken gebruikt worden. Je krijgt als het ware een kijkje achter de schermen van het vakgebied. Laudius rekent geen inschrijfgeld. De LOI heeft een hobbycursus over het archeologisch erfgoed in Nederland. De cursus Kunst en cultuur van de LOI is interessant als je meer wilt weten de ontwikkeling van onze beschaving en de achtergronden van kunstvoorwerpen.
Cultuurgeschiedenis (LOI, 12x€39)
Cultuurgeschiedenis (NTI, 8x€45 of 12x€30)
Kunst en Cultuur (LOI, 20x€39)
Archeologie (Laudius, 1x€429 of 12x€40(e-cursus) of 12x€45 of 12x€50(e-cursus+docent+boek)
Archeologie (NHA, 6x€77 of 1x€419)
Archeologie (LOI, 10x€49)Genealogie (Stamboomkunde)
Genealogie (Laudius, 1x€149 of of 6x€28(e-cursus) of 6x€36 of 6x€45(e-cursus+docent+boek)
Genealogie (NHA, 4x€73 of 1x€279)

Kunst en antiek
Kunst en Antiek (Laudius, 1x€99 of 5x€23(e-cursus) of 5x€32 of 5x€40(e-cursus+docent+boek)
Antiek en Oude Kunst (NHA, 16x€15 of 1x€219)

Taalcursus Grieks & Latijn
Taalcursus Grieks en Latijn
Taalcursus volgen

Mindfulness en godsdienst
Mindfulness en godsdienst

Geschiedenis Nederland

De eerste steden in Nederland werden gesticht rond de jaartelling door de Romeinen. In 402 verdwenen de laatste Romeinse troepen uit het huidige Nederland. Er ontstonden kleine staatjes. Keizer Karel de Grote had rond 800 een groot deel van Europa onder controle. Leenmannen bestuurden het rijk. In de dertiende eeuw kwam de stadsvorming in Nederland goed op gang. Het Hanzeverbond zorgde voor een sterke groei in Noord-Nederland. In de 16e eeuw kwamen Holland, Brabant en Zeeland sterk op en verplaatste de (economische) macht zich naar deze gebieden. De Nederlandse gewesten keerden zich in 1568 tegen de Spaans-Habsburgse koning Filips II die landsheer was van de Habsburgse Nederlanden. In 1566 was de strenge Hertog van Alva aangesteld als landvoogd.Willem van Oranje werd de leider van het verzet tegen de Spanjaarden. In 1648 werd de Vrede van Münster gesloten werd tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën. De republiek werd als een soevereine staat erkend.

Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw viel voor een belangrijk deel in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De Republiek der Verenigde Provinciën kende een periode van grote bloei op het terrein van handel, wetenschap en kunst. De schilder Rembrandt leefde van 1606 tot 1669. Andere befaamde schilders in die periode waren Johannes Vermeer (1632-1675) en Frans Hals (1582-1666). Admiraal Michiel de Ruyter (1607-1676) versloeg de Engelsen in verschillende zeeslagen. De Republiek der Verenigde Provinciën was een toonaangevende macht in Europa. De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) werd in 1602 opgericht. De handel met Azie bracht veel economische voorspoed voor de republiek. Belangrijke koloniën waren Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands-Nieuw-Guinea.

Franse Tijd

In 1795 vielen de Franse troepen Nederland binnen. Met hulp van patriotten werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. De Franse tijd duurde maar kort want Napoleon werd in 1813 verslagen bij de Slag van Leipzig wat de grootste veldslag in Europa was voor de Eerste Wereldoorlog. De Franse troepen verlieten het land. De oudste zoon van Willem V werd als Willem I uitgeroepen tot koning der Nederlanden. De Franse Tijd heeft wel een aantal belangrijke veranderingen gebracht zoals de invoering van achternamen, het Burgerlijk Wetboek en een gecentraliseerd staatsbestel. In 1814 werd een nieuwe grondwet aangenomen.

Belgische Revolutie

Willem I startte met een krachtige wederopbouw van het land met behulp van de Duitse staten en het Verenigd Koninkrijk. De Belgische gebieden werden toegewezen aan het nieuwe Nederlandse koninkrijk. De handel en industrie werd volop gestimuleerd. De politieke invloed van de Belgen was echter minimaal wat leidde tot de Belgische Revolutie in 1830 waarbij de Belgische gebieden zich afscheiden van Nederland.

Parlementaire democratie

Willem II liet in 1848 een nieuwe grondwet ontwerpen door de liberaal Thorbecke. Nederland werd een constitutionele monarchie. De macht van de koning werd met de nieuwe wet flink ingeperkt ten gunste van het parlement.

Twintigste eeuw

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) behield Nederland zijn neutraliteit. Zowel Duitsland als de Engelsen zagen hierin wel voordelen. In de Tweede Wereldoorlog kon Nederland zich niet aan het oorlogsgeweld onttrekken. Duitse troepen vielen in 1940 het land binnen tot het einde van de oorlog in 1945. Nederland wilde de kolonie Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog behouden en stuurde duizenden soldaten om er te vechten. De Verenigde Naties en Amerika waren hier fel op tegen en ook omdat het Indonesische verzet goed geregeld was moest Nederland de strijd staken in 1949. Suriname was van 1667 tot 1954 een Nederlandse kolonie en werd daarna een autonoom land. In 1975 werd Suriname onafhankelijk en ging het verder als Republiek Suriname.