Beste opleidingen

Beste universiteit en hogeschool
Weekblad Elsevier deed in 2016 uitgebreid onderzoek onder 2150 opleidingen. Er werd gekeken over welke opleidingen studenten het meest tevreden waren. Wageningen University kwam als winnaar uit de bus bij de universiteiten en de HAS Hogeschool werd als beste hogeschool beoordeeld. Er moet wel bij aangetekend worden dat beide winnaars specialistische scholen zijn met minder opleidingen dan de zogenaamde brede universiteiten.

Wat opvalt in het onderzoek is dat veel studenten eigenlijk niet zo tevreden waren over hun opleiding. Vooral de Vrije Universiteit Amsterdam scoort opvallend laag. Van de 48 onderzochte opleidingen in Amsterdam werden er 19 als negatief beoordeeld en 24 als gemiddeld. Wageningen University deed het juist erg goed. Van de 19 opleidingen werden er 12 positief beoordeeld en over geen enkele opleiding oordeelden de studenten negatief. Ook Hogeschool Avans deed het prima. Studenten waren erg tevreden over 24 opleidingen en slechts 2 werden als onvoldoende beschouwd.

Uitval op HBO en MBO
De Vereniging Hogescholen publiceert regelmatig statistieken over afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Ongeveer 51% van het totale aantal studenten aan de hogeschool haalt een diploma binnen 5 jaar. De vrouwen doen het aanmerkelijk beter dan de manlijke studenten. Zo’n 57% van de vrouwen heeft na 5 jaar een HBO diploma tegenover slechts 40% van de mannen. De uitval op het MBO is groter dan op het HBO. Vooral allochtone studenten doen het niet goed. De vrouwen doen het wederom het best : 57% heeft een MBO diploma binnen 5 jaar . De mannen volgen op 45%. Het studiesucces op het MBO bij niet-westerse mannen is slechts 21%. De niet-westerse vrouwen doen het iets beter (28%).

Studiesucces
Degenen die kunst of gezondheidszorg studeren hebben de meeste kans op een diploma (60% binnen 5 jaar). Studenten met een economische- of pedagogische studie zijn de groepen die het slechtst presteren (gemiddeld 45%).

Thuiscursus studiefinanciering
Tegenwoordig is het heel goed mogelijk om een wettelijk erkend MBO of HBO diploma te halen via een thuiscursus. De afstandsopleiders hebben speciale colleges opgericht voor het HBO en MBO. Een thuisstudie cursus MBO- of HBO is best duur. Cursisten tot 30 jaar kunnen studiefinanciering aanvragen. Mensen tussen de 30-55 jaar die een deeltijd HBO-opleiding willen volgen kunnen een beroep doen op het Levenlanglerenkrediet. Verder is de cursus aftrekbaar van de belasting mits de cursus te maken heeft met je (toekomstig) beroep. (Update: studiekosten zijn waarschijnlijk niet meer aftrekbaar in 2019!)

Associate Degree
Een goede keus is het behalen van een Associate Degree (AD). Deze opleiding ligt net onder het niveau van een hbo Bachelor en is wettelijk erkend. Men krijgt bij afronding van de Associate Degree een officieel getuigschrift. Doordat de opleidingen toegespitst zijn op de praktijk heb je prima kansen op een leuke baan. De opleiding is dan ook een aanrader voor mensen die een cursus zoeken op MBO-4/HBO niveau. Met een Associate Degree ontvang je 120 studiepunten. Een HBO bachelor is 240 studiepunten. Als je later besluit om toch de bachelor te halen dan krijg je vrijstelling voor de onderdelen die je al behaald hebt met de Associate Degree.

Opleidingen en cursussen

ICT opleidingen
HR opleidingen
Associate Degrees (mbo-hbo niveau)
ICT opleidingen
Administratieve opleidingen
Opleidingen in de zorg