BBL of BOL?

Wat is het verschil tussen BOL of BBL? Vroeger had je de Ambachtsschool en de Lagere Technische School (LTS) maar sinds het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) zijn intrede deed is er een hoop veranderd. Op het VMBO zijn vier verschillende leerwegen.

Leerwegen VMBO
– Basisberoepsgerichte leerweg
– Kaderberoepsgerichte leerweg
– Gemengde leerweg
– Theoretische leerweg

BBL of BOL?
Leerlingen die moeite hebben met leren gaan meestal naar de Basisberoepsgerichte of de Kaderberoepsgerichte leerweg. Deze twee leerwegen worden ook Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) genoemd. Doorgaans is men 4 dagen per week op een werkplek en 1 dag op school voor de theorie. Bij een Beroeps opleidende leerweg (BOL) ligt de nadruk op naar school gaan. Leerlingen met een BOL opleiding lopen stage bij een bedrijf.

Thuisstudie BBL
Iemand die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt op een lokale MBO-school werkt 3 of 4 dagen per week bij een bedrijf in de buurt. Thuisstudie instituten als NTI, NHA en Laudius geven alleen theoretisch onderwijs. Bij wettelijk erkende opleidingen van NTI loop je wel stage bij een leerbedrijf maar heb je geen arbeidsovereenkomst (zoals bij een BBL opleiding). Wil je graag een volwaardige BBL opleiding volgen (met werken bij een bedrijf) dan ben je aangewezen op een plaatselijke MBO-school. Tot je dertigste heb je recht op studiefinanciering en kun je inschrijven voor een voltijdsopleiding. Heb je geen zin meer om naar school te gaan dan kan een basisopleiding een goed alternatief zijn.

Thuisstudie BOL
Bij een Beroeps opleidende leerweg (BOL) blijf je de meeste tijd op school en leer je voornamelijk theoretisch onderwijs. Deze vorm van onderwijs lijkt veel op een gewone thuisstudie. Belangrijk is dat je goed inschat welk niveau je aankunt: een thuisstudie op MBO-3 of MBO-4 niveau? Er zijn honderden cursussen en opleidingen waaruit je kunt kiezen. Een basisopleiding duurt 6-12 maanden en je hoeft geen stage te lopen. Bij een volledige thuisstudie is stage wel (verplicht) inbegrepen. Een volledige MBO opleiding duurt minimaal 12 maanden. De langste MBO thuisstudie is 36 maanden (waarvan 1 jaar stage lopen).

Thuisstudie BBL/BOL in de zorg
Een thuisstudie op BBL niveau is Helpende Zorg en Welzijn. Bij NTI kan men een wettelijk erkende studie volgen in 12 maanden en daarna opgaan voor het examen. De opleiding Helpende Zorg en Welzijn ligt op MBO-2 niveau. Een stapje hoger is Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (MBO-3). De thuisstudie Verpleegkundige (MBO-4) duurt 36 maanden inclusief 2300 uur stage lopen.