Korte HBO-programma’s zijn modules uit HBO bachelor opleidingen. Binnen een periode van 2 tot 12 maanden leer je veel van een specifiek vakgebied. Het certificaat wat je ontvangt is erkend. Het kan worden gebruikt voor vrijstelling mocht je in de komende jaren besluiten om een HBO Bachelor opleiding te beginnen. Doorgaans is geen bepaalde vooropleiding vereist om in te schrijven voor een kort HBO- programma Gezondheid. Sommige opleidingen zijn tevens geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN). Sta je ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden dan worden accreditatiepunten bijgeschreven in je portfolio.

Korte HBO-programma’s Gezondheid

De LOI is sterk vertegenwoordigd in korte HBO-programma’s Gezondheid. Onderstaande lijst geeft een overzicht met mogelijkheden + prijzen. De link voert je naar de afzonderlijke pagina’s met uitgebreide informatie.

Gezondheidszorg en welzijn (LOI)
HBO Afwijkend EEG (LOI, 3x€279)
HBO Algemene gezondheidszorg (LOI, 9x€229)
HBO Algemene medische kennis (LOI, 4x€279)
HBO Anatomie en fysiologie (LOI, 2x€329)
HBO Bijzondere KNF-onderzoeken (LOI, 3x€279)
HBO Casemanagement en integraal werken (LOI, 2x€329)
HBO Coach gezondheidsbevordering (LOI, 2x€369)
HBO Culturele diversiteit binnen het sociaal werk (LOI, 2x€329)
HBO Cultuur sensitieve hulpverlening (LOI, 1x€329)
HBO ECG in de praktijk (LOI, 5x€259)
HBO EEG – de theorie (LOI, 5x€259)
HBO Elektrocardiografie (LOI, 4x€279)
HBO Ergometrie en cardiologie (LOI, 2x€329)
HBO Ergometrie en inspanningsfysiologie (LOI, 2x€329)
HBO Evidence-based practice (LOI, 4x€279)
HBO Gespreksvoering met de cliënt (LOI, 2x€369)
HBO Het SPH werkveld en handelen (LOI, 2x€329, 2x€389 klassikaal)
HBO Huiselijk en seksueel geweld (LOI, 1x€329, 1x€389 klassikaal)
HBO ICT in de zorg (2x€329, 2x€319 klassikaal)
HBO Inleiding EEG (LOI, 3x€279)
HBO Inleiding in de verpleegkunde (LOI, 2x€329)
HBO Inleiding sociaal werk in de zorg (LOI, 1x€329, 1x€359 klassikaal)
HBO Interculturele hulpverlening (LOI, 2x€329, 2x€389 klassikaal)
HBO Jeugd- en opvoedingsproblematieken (LOI, 2x€329, 2x€389 klassikaal)
HBO Jeugdzorgbeleid (LOI, 1x€329, 1x€389 klassikaal)
HBO Jeugdzorgbeleid en opvoedingsproblematieken (LOI, 2x€329, 2x€389 klassikaal)
HBO Jeugdzorgwerker (LOI, 5x€259, 5x€379 klassikaal)
HBO Leidinggeven en ondernemen in de zorg (LOI, 2x€329, 2x€319 klassikaal)
HBO Longziekten (LOI, 3x€279)
HBO Methodisch handelen (LOI, 2x€329, 2x€389 klassikaal)
HBO Methodisch handelen voor de sociaal werker (LOI, 2x€369)
HBO Normatieve professionalisering (4x€279, 4x€359 klassikaal)
HBO Observeren en rapporteren (LOI, 1x€329, 1x€359 klassikaal)
HBO Omgaan met conflicten en agressie (LOI, 1x€329, 1x€369 klassikaal)
HBO Oriëntatie op het sociaal werk in de zorg (LOI, 12x€229, 12x€349 klassikaal)
HBO Oriëntatie op het werkveld van de sociaal werker in de zorg (LOI, 1x€329, 1x€359 klassikaal)
HBO Ouderenzorg (LOI, 9x€229)
HBO Pathologie en farmacologie (LOI, 2x€329)
HBO Professioneel handelen binnen het sociaal werk (LOI, 2x€329)
HBO Psychiatrische- en gehandicaptenzorg (LOI, 2x€369)
HBO Psychofarmaca (LOI, 1x€329, 1x€389 klassikaal)
HBO Psychopathologie en gedrag (LOI, 2x€329)
HBO Regieverpleegkundige (LOI, 6x€349)
HBO Residentiële hulpverlening en groepsdynamica (LOI, 2x€329)
HBO Signaalanalyse (LOI, 3x€279)
HBO Toelatingsprogramma Hartfunctielaborant (LOI, 3x€279)
HBO Toelatingsprogramma Laborant klinische neurofysiologie (LOI, 3x€279)
HBO Toelatingsprogramma Longfunctieanalist (LOI, 3x€279)
HBO Werken met vrijwilligers en mantelzorgers (LOI, 1x€329, 1x€389 klassikaal)
HBO Wijkgericht werken (LOI, 1x€329, 1x€389 klassikaal)
HBO Wijkverpleegkundige (LOI, 9x€229)
HBO Zelfregie, empowerment en netwerk (LOI, 1x€329, 1x€319 klassikaal)
HBO Zorg voor ouderen (LOI, 2x€369)
Oriëntatie HBO Verpleegkunde (LOI, 11x€349)

NTI – Kort HBO
39 HBO Programma’s Gedrag en Maatschappij
Korte HBO programma’s Voeding, Sport en Gezondheid (NTI)
Korte HBO programma’s psychologie (NTI)