Weinig vrouwen in de techniek

Eenvandaag wijdde vanavond een item aan het feit dat er nog steeds weinig vrouwen in de techniek zijn. Het programma baseerde zich op cijfers van het CBS. Het aantal vrouwen dat voor een technische opleiding kiest groeit maar het aantal vrouwen dat daadwerkelijk in de techniek gaat werken neemt nauwelijks toe. Waarom kiezen meisjes toch een andere richting?

Weinig vrouwen in de techniek
Het nieuws dat er nog steeds weinig vrouwen in de techniek gaan werken is niet echt schokkend. Al jarenlang is dit een gegeven dat maar moeilijk op te lossen is. Leerlingen op de VMBO moeten na twee jaar een keuze gemaakt hebben welke richting ze opgaan. Deskundigen denken dat dit best vroeg is en dat veel meisjes daarom afhaken bij het kiezen van iets in de techniek. Vele kiezen uiteindelijk een opleiding in de administratie of handel. Vaak wordt verondersteld dat het fysieke werk (te) zwaar is.

Techniek op VMBO, HAVO en VWO
Het CBS had een staatje gemaakt waarin het verschil duidelijk werd weergegeven. Het aantal meisjes dat voor een technische opleiding koos op het VWO steeg spectaculair van 8% in 2006/2007 naar 28% in 2017/2018. Op de HAVO was de stijging van 3% naar 10%. Op het VMBO kwam de curve nauwelijks van zijn plaats. In 2006/2006 lag het percentage rond de 4% en dat percentage was het in 2017/2018 ook! Op het VMBO zien meiden duidelijk geen brood om loodgieter, elektricien of monteur te worden. Vinden vrouwen het te zwaar en/of vinden ze het een mannenwereld?

Techniek monitor 2018
De Rijksoverheid heeft een Techniekpact Monitor Highlights 2018 samengesteld. Een paar kenmerken van mensen die in de techniek werkzaam zijn:
– 87% is manlijk
– 24% laag opleidingsniveau, 46% middelbaar, 31% hoog
– 52% heeft een leeftijd tussen de 35-54 jaar

Techniek monitor 2021
Ten opzichte van 2018 is het aantal mannen in de techniek met 1% teruggelopen. Het gemiddelde niveau is toegenomen, 37% had een hoog niveau in 2021 en dit was 31% in 2018.
– 86% is manlijk
– 20% laag opleidingsniveau, 41% middelbaar, 37% hoog, 2% onbekend
– 47% heeft een leeftijd tussen de 35-54 jaar

Thuisstudie opleidingen

Cloud computing
Korte HBO-programma (o.a ICT)
Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (SPH, SMD, Social Work)