Voortgezet onderwijs

In Nederland gaan leerlingen na de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit bestaat uit 4 opleidingen. Een groep leerlingen die veel moeite heeft met leren gaat naar het praktijkonderwijs. Hier wordt met getracht om de leerlingen op MBO-1 niveau te brengen. Ongeveer de helft van de leerlingen van de basisschool gaat naar het voorbereidend middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO, 4 jaar). De andere helft gaat naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, 5 jaar) of het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO, 6 jaar). Het advies van de basisschool is leidend bij de bepaling van het voortgezet onderwijs. De Citotoets is niet langer doorslaggevend.

VMBO leerwegen

Het VMBO bestaat uit 4 leerwegen. Elke leerweg is afgestemd op een bepaalde groep leerlingen. De kinderen die moeite hebben met leren gaan naar de Basisberoepsgerichte leerweg of de Kaderberoepsgerichte leerweg. Hierin staat de praktijk centraal. Degenen die het best kunnen leren gaan naar de Theoretische leerweg. Verplichte vakken in de bovenbouw van het VMBO zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en 1 vak uit beeldende vorming dans, drama of muziek.

– Basisberoepsgerichte leerweg (Veel praktijk, MBO niveau 2)
– Kaderberoepsgerichte leerweg (Veel praktijk, MBO niveau 3/4)
– Gemengde leerweg (Theoretisch, weinig praktijk, MBO niveau 3/4)
– Theoretische leerweg (Theoretisch, MBO niveau 4)

VMBO profielen

De afgelopen jaren is het VMBO behoorlijk vernieuwd. De opleidingen zijn meer afgestemd op de hedendaagse maatschappij. Leerlingen moeten op het einde van het tweede leerjaar een profiel kiezen wat bij hun past. Er zijn 10 profielen waaruit een keuze gemaakt kan worden:

– Bouwen, wonen en interieur
– Dienstverlening en producten
– Economie en ondernemen
– Groen
– Horeca, bakkerij en recreatie
– Maritiem en techniek
– Media, vormgeving en ICT
– Produceren, installeren en energie
– Mobiliteit en transport
– Zorg en welzijn

Afhankelijk van het profiel zijn er een aantal algemene vakken die verplicht zijn. Iemand die bijvoorbeeld het profiel Bouwen, wonen en interieur kiest zal ook examen moeten doen in wiskunde en Nask I. Scholen zijn niet verplicht om alle 10 profielen aan te bieden. Ze mogen zelf de afweging maken uit welke profielen de leerlingen kunnen kiezen.

Theoretische leerweg profielen

Leerlingen van de Theoretische leerweg kiezen niet uit bovenstaande 10 profielen maar dienen een keus te maken uit de volgende 4 profielen: Economie, Landbouw, Techniek, Zorg en welzijn. Kies je bijvoorbeeld het profiel Techniek dan is Wiskunde en Nask I (natuur/scheikunde) verplicht + 2 algemene vakken. Kies je het profiel Zorg en Welzijn dan moet je een keuze maken uit de volgende verplichte vakken: Biologie + Wiskunde of Aardrijkskunde of Geschiedenis of Maatschappijleer 2. Nederlands en Engels zijn in alle profielen verplicht.

Hoeveel leerlingen op VMBO?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt bij hoeveel leerlingen er op school zitten. In het schooljaar 2017/2018 telde het CBS 985.506 leerlingen in het voortgezet onderwijs. In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) zaten 400.044 leerlingen. Als er naar de bovenbouw van het VMBO wordt gekeken dan zaten de meeste leerlingen in de Theoretische leerweg (86.000) gevolgd door de Kaderberoepsgerichte leerweg (60.000), Basisberoepsgerichte leerweg (39.800) en de Gemengde leerweg (29.000). Gezamenlijk zaten er dit schooljaar 216.000 leerlingen in de bovenbouw van het VMBO.

VMBO thuisstudie

VMBO diploma halen voor volwassenen
MBO basisopleiding zonder stage
MBO opleidingen
HAVO diploma halen voor volwassenen