Tekort aan handjes aan het bed

De Nederlandse zorginstellingen hebben de afgelopen vijf jaren bijna 80.000 medewerkers ontslagen. De klappen vielen destijds vooral in de thuiszorgen in de hulp aan gehandicapten en ouderen. Nu smeken de bedrijven bijna dat de voormalig personeelsleden weer terugkomen. Het Algemeen Dagblad bericht dat de zorgwerkgevers iedereen een persoonlijk schrijven zal sturen.

Tekort aan zorgmedewerkers

Er is een tekort aan handjes aan het bed en dit nijpende tekort zal alleen maar groter worden als er de komende jaren niet voldoende personeel bijkomt. De zorgwerkgevers in Brabant gaan zelfs vluchtelingen benaderen die een medische achtergrond hebben. Zo hopen ze dat er dit jaar 200 vluchtelingen gevonden worden die als zorgmedewerker ingezet kunnen worden. Ook mensen met een beperking zijn welkom als ze een HBO achtergrond hebben. Zij kunnen kantoorwerk gaan doen.

Actieprogramma

Het kabinet heeft in 2018 een actieprogramma opgesteld omdat er een groot tekort aan zorgpersoneel dreigt. Als er niets wordt gedaan dan zal er in 2022 een tekort zijn van 125.000 zorgmedewerkers. Verleden jaar haalden 9400 verpleegkundigen een diploma op MBO- en HBO niveau. Vergeleken met tien jaar geleden is dit een grote vooruitgang. Mensen die eenmaal in de zorg werken blijven hier meestal met doorgaan. Zorgpersoneel dat in 2005 begon met werken in de zorg was tien jaar later voor 80% nog steeds in deze sector werkzaam.

Werk voor het uitzoeken

De thuiszorg, ouderenzorg en de bouw hadden in de economische crisis te weinig banen en onvoldoende stageplaatsen. Tel er de slechte publiciteit bij op die verpleeg- en verzorgingstehuizen kregen en weinig jongeren voelden zich geroepen om een baan in de zorg te kiezen. Nu heeft men echter het werk voor het uitzoeken. Er is vooral veel vraag naar MBO- en HBO geschoold zorgpersoneel. Het licht geschoolde werk (op VMBO-2 niveau) is wel nog kwetsbaar voor ontslagen. Dit komt mede omdat veel gemeenten niet genoeg geld van de overheid ontvangen om rond te komen en dan bezuinigen op de WMO en huishoudelijke hulp.

Thuisstudie verpleegkundige

Ben jij toe aan een verandering van werkkring of zou je graag een baan met toekomst willen hebben? Kijk dan eens bij de zorgopleidingen van Thuisstudie.net. Je kunt wettelijk erkende opleidingen doen met stage maar ook korte cursussen volgen zonder stage. Heb je al een baan in de zorg dan kan een cursus je cv en arbeidspositie versterken.

Thuiscursussen in de zorg

Verpleegkundigen Ziekenhuis, Gehandicapten en Ouderenzorg
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Apothekersassistent
Dokersassistent