Als je op zoekt bent naar een cursus of opleiding dan wordt heel vaak vermeld dat het een ‘erkende opleiding’ is. Maar wat is een erkende opleiding?

Erkenning in het basis- en voortgezet onderwijs
De overheid houdt toezicht op het onderwijs in Nederland. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen alleen worden opgericht als de plaatselijk gemeente de school erkent. Dit doet de gemeente op basis van advies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De school moet de reglementen en statuten opsturen naar het ministerie van OWC. Er wordt vervolgens gekeken of de school zich aan de wet en de kwaliteitseisen houdt. Op basis daarvan wordt een bindend advies gemaakt voor de gemeente.

Erkende particuliere school
Een mooi voorbeeld van een erkende particuliere school in het basis- en voortgezet onderwijs is Instituut Blankestijn. Op deze exclusieve school genieten kinderen basis- en voortgezet onderwijs van de hoogste kwaliteit. De school ontvangt bijna geen subsidie maar is wel erkend door de overheid. De ouders bekostigen de school en het schoolgeld is er dan ook naar. Een jaartje les op Blankestijn kost tussen de €19.500 en €33.500.

Particuliere universiteit
Particuliere scholen in het beroepsonderwijs, hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs hebben geen verplichte erkenning nodig van de overheid. Het staat iedereen vrij om een te beginnen (leeftijd 18+ en hoger). Een van de bekendste particuliere scholen in Nederland is Nyenrode Business Universiteit. Een Bachelor of Science in Business Administration kost €19.500 per jaar. De opleidingen van Nyenrode hebben allen een accreditatie van de NVAO en worden daarnaast door belangrijke (inter)nationale organisaties erkend. Tal van ministers en directeuren van multinationals hebben aan Nyenrode gestudeerd. Als je aan deze school afstudeert dan heb je de werkgevers voor het uitzoeken.

Erkende thuisstudie
Thuisstudie aanbieders en lokale opleidingsinstituten hebben geen erkenning nodig hebben van de overheid om onderwijs aan te bieden. Toch hebben velen wel erkenning aangevraagd omdat dit een bewijs is van hun kwaliteit. De LOI en het NTI zijn erkend op grond van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs), WEO (Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen) en de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). De NHA is als opleider erkend op grond van de WEO voor het voortgezet onderwijs. Laudius lijkt geen erkenning te hebben van deze wetten maar heeft een erkenning van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en een ISO 9001:2008 certificaat. In dit overzichtje zijn de LOI en NTI het meest erkend en Laudius het minst.

Erkende opleidingen
Als een school of instelling erkend is door een wet, instituut of ISO kan men spreken van ‘erkende opleidingen’. Toch zitten er grote verschillen tussen de erkenningen onderling. De overheid heeft een aantal mbo- en hbo opleidingen wettelijk erkend en staat borg voor de kwaliteit. Deze opleidingen staan in de zogenaamde CREBO- en CROHO registers die door de DUO wordt bijgehouden. De NVAO is een Nederlands/Vlaamse organisatie die de accreditatie verzorgt voor het hoger onderwijs. Als een opleiding goed beoordeelt wordt dan wordt deze opgenomen in het CREBO/CROHO register. Wil je dus zeker zijn dat je een echte erkende opleiding volgt dan moet deze in het CREBO of CROHO register staan. Wettelijk erkende opleidingen zijn altijd inclusief stage lopen. Opleidingen zonder stage, korte opleidingen, hobby- en taalcursussen staan niet in het CREBO/CROHO register.

Studiefinanciering
Studenten kunnen alleen studiefinanciering krijgen als ze een wettelijk erkende opleiding volgen die in het CREBO/CROHO register staat. Ook als je een beroep wilt doen op de nieuwe regeling Levenlanglerenkrediet dan moet je mbo- of hbo opleiding wettelijk erkend zijn. Het NTI en de LOI hebben ieder zo’n 100 mbo opleidingen die in het CREBO register staan. De LOI heeft ook 50 opleidingen in het CROHO register (het aantal van het NTI is wat lager).
HBO opleidingen, MBO opleidingen, MBO basisopleidingen, ICT opleidingen, Kantoor opleidingen, cursus MS Office, HR opleidingen, Korte HBO cursussen, taalcursussen