Thuisstudie studiefinanciering

Veel cursisten die een thuiscursus mbo/hbo willen beginnen vragen zich af of een thuisstudie studiefinanciering heeft? Het antwoord daarop was tot voor kort negatief. Studiefinanciering wordt alleen verleend aan studenten (18-30 jaar) die een voltijds opleiding volgen. Een thuiscursus valt hier niet onder. Echter er is goed nieuws! Er komt een nieuwe regeling aan. Per juni 2017 kunnen cursisten tot 55 jaar een Levenlanglerenkrediet aanvragen. Men kan dan een voltijds mbo-opleiding gaan volgen vanaf augustus 2017 en een voltijd-, deeltijd- of duale hbo- of universitaire opleiding vanaf september 2017.

Studiefinanciering deeltijdopleiding tot 55 jaar!

De overheid ziet het belang in dat mensen zich blijven ontwikkelen. In sommige sectoren (zoals de ICT) gaan de veranderingen zo snel dat als je niet meegroeit je baan in gevaar komt. Daarom heeft de overheid het Levenlanglerenkrediet in het leven geroepen. Dit krediet is voor iedereen tot 55 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering. Er kunnen alleen wettelijk erkende studies mee gefinancierd worden. Opleidingen van het hbo en de universiteit zijn wettelijk erkend als ze door de NVAO zijn geaccrediteerd.

Met het Levenlanglerenkrediet kan men ieder jaar maximaal 5 x het bedrag lenen aan wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2017 is het collegeld €2006 per jaar. Het levenlanglerenkrediet heeft doorgaans een duur van 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit zelfs 5 jaar. Men moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing hangt af van het inkomen. De aflossing gaat in na afloop van de studie. Met het Levenlanglerenkrediet wordt het dus mogelijk om na je dertigste een wettelijk erkend mbo-, hbo- of universitair diploma te halen.

Wettelijk erkende mbo-opleidingen staan in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) Je kunt alleen een beroep doen op het Levenlanglerenkrediet als de mbo-opleiding vermeld staat in het CREBO en het een voltijdopleiding (bol) betreft. Thuiscursussen worden niet gerekend als een voltijdopleiding. Het is dus niet mogelijk een thuisstudie mbo te volgen met geld van het Levenlanglerenkrediet.

Beste hogeschool van Nederland

Volgens een onderzoek van het weekblad Elsevier kwam hogeschool Avans als beste uit de bus bij de brede hogescholen. Van de 37 opleidingen werden er 24 positief beoordeeld, 11 gemiddeld en 2 negatief. Een erkende master kan binnen 2.5 jaar behaald worden bij 15 uur studie per week. Avans heeft ook diverse hbo bachelor opleidingen. Een Brochure aanvragen is geheel vrijblijvend en kan binnen enkele minuten in je mailbox leggen. Avans heeft NVAO geaccrediteerde opleidingen die wettelijk erkend zijn.

Opleiding vmbo-tl, havo en vwo

De LOI heeft een aantal thuiscursussen Voortgezet onderwijs die opleiden voor de officiële staatsexamens van DUO. Deze instantie is de autoriteit in Nederland wat betreft examens voor het vervolgonderwijs. DUO houdt ook toezicht op de studiefinanciering. Bij het LOI kan men zowel losse certificaten vmbo, havo of vwo behalen als het volledige diploma. De LOI is niet de goedkoopste opleider maar biedt wel kwalitatieve thuiscursussen aan met examentraining en klassikaal onderwijs.

Thuiscursus aftrekbaar van belasting

Als de thuisstudie cursus te maken heeft met je (toekomstig) beroep dan mogen studiekosten worden afgetrokken. De studie moet wel onder toezicht staan. Een goedkope thuiscursus zonder begeleiding van een docent valt hier dus niet onder. Ook is er een drempel van 250 euro. Kosten die je werkgever eventueel betaalt kunnen uiteraard ook niet afgetrokken worden bij de belastingdienst. Een paar goede voorbeelden van aftrek studiekosten staan op de website van de belastingdienst. Ook studiefinanciering kan vanaf 2015/2016 niet meer afgetrokken worden van de belasting. Een nadere uitleg hierover staat hier.

Opleidingen en cursussen

ICT opleidingen
HR opleidingen
Associate Degrees (mbo-hbo niveau)
ICT opleidingen
Administratieve opleidingen
Opleidingen in de zorg